1. Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu informuje, iż jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu:

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności zabytkowego obiektu kulturowego – Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zabytku. Ze względu na lokalizację obiektu, inwestycja wpłynie niewątpliwie na poprawę estetyki nie tylko samego kościoła ale też bytomskiego rynku.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:
– konserwację portali;
– ciąg dalszy remontu elewacji polegający na obłożeniu jej kamiennym cokołem – zwieńczenie robót przy elewacji;
– remont nawierzchni wokół kościoła (wytyczenie powierzchni pieszej, przełożenie chodników, zagospodarowanie skwerów
zielonych).

Planowane efekty realizacji projektu:
– zatrzymanie negatywnego zjawiska dalszej degradacji obiektu i jego pełne wykorzystanie,
– pozytywny odbiór wizualny przestrzeni zagospodarowanej przez budynek, zarówno
przez jej bezpośrednich użytkowników (pracowników oraz uczestników Mszy Św., koncertów czy wystaw) jak i turystów,
– wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w Kościele parafialnym.

Wartość projektu:733 128,83 złotych
Dofinansowanie:609 999,65 złotych, w tym
wkład z Funduszy Europejskich:545 789,16 złotych,
wkład z Budżetu Państwa:64 210,49 złotych.

 

2. Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu informuje, iż jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego regionu jakim jest niewątpliwe zabytkowy kościół filialny p.w. Ducha Św. w Bytomiu oraz zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Cel ten wpisuje się bezpośrednio w Priorytet inwestycyjny 6c RPO WSL 2014-2020: zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

– izolację zewnętrzną – odwodnienie (rozebranie podbudowy betonowej, wykopy do fundamentów, odbicie tynków i odgrzybianie ścian poprzez założenie izolacji i drenażu);
– malowanie elewacji i wnętrza;
– oczyszczenie, konserwacja portalu;
– remont nawierzchni przed kościołem (m.in. rozebranie nawierzchni z kostki, profilowanie podłoża, ułożenie nowej nawierzchni, zagospodarowanie terenu wokół kościoła).

Planowane efekty realizacji projektu:

– zatrzymanie negatywnego zjawiska dalszej degradacji obiektu i jego pełne wykorzystanie,
– pozytywny odbiór wizualny przestrzeni zagospodarowanej przez budynek, zarówno przez jej bezpośrednich użytkowników (pracowników oraz uczestników Mszy Św., koncertów czy wystaw) jak i turystów,
– wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin.
Wartość projektu: 364 948,18 złotych
Dofinansowanie: 307 103,89 złotych, w tym
wkład z Funduszy Europejskich: 270 609,08 złotych,
wkład z Budżetu Państwa: 36 494,81 złotych.

 

3. Rewitalizacja starego domu katechetycznego przy ul. ks. Koziołka 3 w Bytomiu

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu informuje, iż jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja starego domu katechetycznego przy ul. ks. Koziołka 3 w Bytomiu”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społecznej ludności zamieszkującej Śródmieście Bytomia dzięki remontowi i przystosowaniu do realizacji projektów nieinwestycyjnych budynku starego domu katechetycznego przy ul. ks. Koziołka 3.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

W ramach prac budowlanych (typ projektu nr 3) planuje się remont dolnych pomieszczeń budynku: sal, klatki schodowej i sanitariatów oraz remont elewacji, w tym m.in.:

– rozbiórka posadzek w pomieszczeniach suteryny i skucie odspojonych tynków,
– wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
– wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniach,
– wykonanie nowych tynków,
– remont sanitariatu,
– montaż nowej stolarki okiennej,
– renowacja elewacji.

Planowane efekty realizacji projektu:

W wyremontowanych pomieszczeniach będą mogły być realizowane różne działania/spotkania związane z projektami dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym m.in. projekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu). Projekt przyczyni się do ożywienia społecznego i gospodarczego centrum miasta oraz poprawy sytuacji mieszkańców i równocześnie przywrócenia świetności i znaczenia historycznej zabudowie.

Wartość projektu: 174 990,47 złotych
Dofinansowanie: 166 240,94 złotych, w tym
wkład z Funduszy Europejskich: 148 741,90 złotych,
wkład z Budżetu Państwa: 17 499,04 złotych