NIEDZIELA 26 LISTOPADA

– uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

7.00 – za ††rodziców Paulinę i Franciszka Muszaków oraz Sabinę i Józefa Osidaczów;

9.00 – za †Barbarę Greczkowicz;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za córkę Małgorzatę i zięcia Jerzego oraz ich rodzinę z okazji rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB By-

tomskiej;

12.15 – za Wojciecha Kochanowskiego z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem

za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za †Janinę Furman w 10. rocznicę śmierci, ††Juliana Furmana, Emilię Musiał, Broni-

sława Musiała i ††z rodziny z obu stron;

19.00 – za †Edwarda Szkotnickiego w 2. rocznicę śmierci.

 

PONIEDZIAŁEK 27 LISTOPADA

7.00 – za †ojca Reinholda;

18.00 – za †matkę Halinę Kuźnik w 10. rocznicę śmierci;

18.00 – za †Leopolda Wysockiego w 15. rocznicę śmierci.

 

WTOREK 28 LISTOPADA

7.00 – za brata Zdzisława z okazji imienin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą

o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

18.00 – za †Józefa Filipczyka w 25. rocznicę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 29 LISTOPADA

7.00 – za †Halinę Kozowicz;

18.00 – za Adama Mamełę w 40. rocznicę urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Urszulę Pelc; za dusze w czyśćcu

cierpiące.

 

CZWARTEK 30 LISTOPADA

7.00 – za †Waltra Helble;

18.00 – za ††Annę Dzicher, męża Emanuela, córki, syna i zięciów;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 1 GRUDNIA

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 2 GRUDNIA

7.00 – za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za ††Józefę i Romana Guzickich, Janusza Wróblewskiego, Feliksa i Wandę Wróble-

wskich oraz ††z rodzin Guzickich, Szajnowskich i Wróblewskich;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 3 GRUDNIA – I niedziela Adwentu

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

9.00 – za †Jana Komorowskiego;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za całą rodzinę z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za Barbarę Wojtałę z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za †Sławomira Fabrowskiego i †Jana Michaliszyna.