NIEDZIELA 14 KWIETNIA – Niedziela Biblijna

7.00 – za †matkę Marię Cabałę;

9.00 – za †Marię Rogowską w 10. rocznicę śmierci oraz †Józefa Rogowskiego

w m-c po śmierci;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Martę Czwordon w 18. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za †Teresę Mycę w 9. rocznicę śmierci;

12.15 – za Aleksandrę Brzezinę z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

chrzest: Igi Magdaleny Miśkiewicz;

15.00 – za Wspólnotę Burego Misia;

19.00 – za ††Zofię Sujkę w 20. rocznicę śmierci, Jana Sujkę, Alicję Szkudlarek i ††rodziców

z obu stron.

 

PONIEDZIAŁEK 15 KWIETNIA

7.00 – za †Józefa Suska i jego †żonę Magdalenę;

18.00 – za †matkę Marię Cabałę;

18.00 – za †Stanisława Banasia w 9. rocznicę śmierci.

 

WTOREK 16 KWIETNIA

7.00 – za ††Helmuta i Ewę Piskoniów oraz Szczepana i Elfrydę Piskoniów;

18.00 – za †matkę Marię Cabałę;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

 

ŚRODA 17 KWIETNIA

7.00 – za

18.00 – za †matkę Marię Cabałę;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Jerzego Kaweckiego; za †Barbarę

Sobolewską.

 

CZWARTEK 18 KWIETNIA

7.00 – za †matkę Marię Cabałę;

18.00 – za †Marię Naporę i za ††z rodzin Naporów i Spychałów;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 19 KWIETNIA

7.00 – za

18.00 – za †Annę Ledwoch;

18.00 – za †Walerię Findysz w pół roku po śmierci.

 

SOBOTA 20 KWIETNIA

7.00 – za

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

18.00 – za †matkę Marię Cabałę.

 

NIEDZIELA 21 KWIETNIA

7.00 – za ojczyznę;

9.00 – za Mirosława z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej nad całą rodziną;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Andrzeja Guzdka;

12.15 – za †męża Bronisława Burdę w 11. rocznicę śmierci, ††synów: Ireneusza i Tomasza

oraz ††rodziców z obu stron;

19.00 – za †matkę Marię Cabałę.