NIEDZIELA 11 GRUDNIA – III niedziela Adwentu

7.00 – za †Artura Żmudę;
9.00 – za ††rodziców Katarzynę i Feliksa Grześków oraz Stanisławę i Józefa Czer-
wińskich;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †męża Stefana Majora;
12.15 – za ††Kazimierza i Alfredę Drathów, Stanisława i Leokadię Glewiczów, Józefę
i Bolesława Sugalskich oraz Stefanię Ładę;
12.15 – za †Stanisława Hornika w 3. rocznicę śmierci;
19.00 – za ††ojca Mariana i siostrę Iwonę.

PONIEDZIAŁEK 12 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za †Annę Ledwoch w 16. rocznicę śmierci.

WTOREK 13 GRUDNIA

7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za †Katarzynę Grocholską w 20. rocznicę śmierci;
18.00 – za ††Marię Mołczan, Władysława Mołczana, Annę Bartodziej i ††z rodziny;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 14 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – Msza św. zbiorowa za: dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Jadwigę Klisowską; za †Lecha
Chojnackiego; za †Norberta Górnego w 3. rocznicę śmierci; za ††Krystynę i Franci-
szka Forysiów.
CZWARTEK 15 GRUDNIA

7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za †męża Waleriana Musiała oraz ††rodziców Hutków i Musiałów;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 16 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za †matkę Jadwigę Bystroń w 25. rocznicę śmierci.

SOBOTA 17 GRUDNIA

7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za ††Romana, Tadeusza, Andrzeja i Janiny Betlejów;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 18 GRUDNIA – IV niedziela Adwentu

7.00 – za †Artura Żmudę;
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ††Ilzę Badurę i Wiktorię Krawczyk;
12.15 – za ††z rodziny Kuców: Stanisławę, Mariana, Tadeusza, Michała i Annę;
19.00 – za †Romualda Dąbrowskiego w rocznicę śmierci.