NIEDZIELA 11 CZERWCA

7.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

9.00 – za †Wojciecha Turonia;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Katarzynę i Barbarę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

11.00 – za Urszulę z prośbą o pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia;

chrzest Aleksandra Prymki;

12.15 – za Agatę Kubicę w 1. rocznicę urodzin i Stanisława Kubicę w 5. rocznicę urodzin

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za †Leokadię Bryłę.

 

PONIEDZIAŁEK 12 CZERWCA

 

7.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

18.00 – za †Leokadię Bryłę;

18.00 – za †Andrzeja Budę i ††z rodziców.

 

WTOREK 13 CZERWCA

 

7.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

18.00 – za †Leokadię Bryłę;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 14 CZERWCA

 

7.00 – za ††z rodziny Michałków: Stanisławę, Piotra i brata Andrzeja;

18.00 – za †Leokadię Bryłę;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za ojczyznę; za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Mariolę Dubik

w m-c po śmierci.

 

CZWARTEK 15 CZERWCA

 

7.00 – za ††Karolinę i Franciszka Rewińskich oraz brata Kazimierza;

18.00 – za †Leokadię Bryłę;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 16 CZERWCA 

 

7.00 – za †Leokadię Bryłę;

18.00 – za †męża Edmunda Trzęsickiego i ††z rodziny;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 17 CZERWCA

 

7.00 – za ††z rodziny Saneckich;

18.00 – za ††Marię i Juliana oraz Aleksandrę i Michała Szarych;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 18 CZERWCA

 

7.00 – za rodzinę Helblów;

9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Ireneusza Burdę w 1. rocznicę śmierci, ††syna Tomasza i męża Bronisława

oraz ††rodziców z obu stron;

12.15 – za Sebastiana i jego matkę Barbarę z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą

o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za †męża Władysława Wagnera w 17. rocznicę śmierci.