NIEDZIELA 10 MARCA – 4. Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

9.00 – za Józefę Hącel w 93. rocznicę urodzin, za jej wnuczkę Ewę i prawnuczkę Małgorza-

tę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogo-

sławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Alfredę i Kazimierza Drathów, ich †syna Tadeusza, ††Leokadię i Stanisława

Glewiczów, Stefanię Ładę, Józefę Sugalską i jej syna Bolesława;

12.15 – za dzieci przyjmujące sakrament chrztu św.: Michała Woronkę i Lilianę Katarzynę

Hepę;

19.00 – za Ryszarda z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej.

 

PONIEDZIAŁEK 11 MARCA

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – za †Andrzeja Guzdka;

18.00 – za †Teresę Domiczek (od sąsiadów z Głojsc).

 

WTOREK 12 MARCA

7.00 – za kapłanów;

18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 13 MARCA

7.00 – za ojczyznę;

18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Elżbietę Buchcik w 30. dzień

po śmierci; za †Adama Lipińskiego w 3. rocznicę śmierci.

 

CZWARTEK 14 MARCA

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – za †Ireneusza Burdę;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 15 MARCA

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – za ††rodziców, którymi są: Maria Czaja i Jan Czaja oraz za ††dziadków z obu stron;

18.00 – za †Józefa Przywarę oraz ††rodziców Julię i Józefa Lisów.

 

SOBOTA 16 MARCA

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

18.00 – za ††teściów Chmielińskich, †Romualda Dąbrowskiego i †Rozalię Zacharczuk;

18.00 – za ††rodziców Krystynę i Michała.

 

NIEDZIELA 17 MARCA – 5. Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †męża Kazimierza Zapytowskiego w 19. rocznicę śmierci, ††siostrę Krystianę

i szwagra Antoniego Lubicz-Posochowskich oraz ††dziadków z obu stron;

12.15 – za ††rodziców Marię i Józefa Siwych;

15.00 – za Wspólnotę Burego Misia;

19.00 – za †† Kazimierza, Stanisława i Marię Pawełków.