NIEDZIELA 8 STYCZNIA – Niedziela Chrztu Pańskiego
7.00 – za ††dziadków Felicję, Gertrudę, Józefa i Pawła;
9.00 – za ††Edwardę i Pawła Kubiców;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ††rodziców Teresę i Augustyna Sznelerów, †siostrę Małgorzatę oraz ††z rodzin
Sznelerów i Jonków;
12.15 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
19.00 – za ††z rodziny Waletków: Jerzego, Alicję, Barbarę, Jana i Marię.

PONIEDZIAŁEK 9 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
7.00 – za parafian;
18.00 – za †Henryka Binkofskiego w 8. rocznicę śmierci i †Marię Binkowską.

WTOREK 10 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
18.00 – za †Mariannę Orzechowską w 4. rocznicę śmierci oraz za ††z rodzin Szydłowskich,
Orzechowskich i Kowalczyków;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 11 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
7.00 – za
18.00 – Msza św. zbiorowa za: ojczyznę; za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Jadwigę Klisowską;
za †Lecha Chojnackiego; za †Wojciecha Turonia.

CZWARTEK 12 STYCZNIA
7.00 – za †syna Jerzego Czarkowskiego w 4. rocznicę śmierci;
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
18.00 – za ††rodziców Władysławę i Grzegorza Okoniów;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 13 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
7.00 – za
18.00 – za córkę Joannę z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie.

SOBOTA 14 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
9.00 – za chorych, starszych, samotnych, bezdomnych i uchodźców;
18.00 – za †Mirosława Krzywickiego w 30. dzień po śmierci;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 15 STYCZNIA
7.00 – za
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Kazimierza Strochalskiego, ††Józefa, Józefę i Tadeusza Strochalskich, Marię
i Jana Bajców, Piotra Beitza, Wernera i Teresę Sapichów oraz Urszulę Wójtowicz;
12.15 – za †matkę Eufrozynę w 9. rocznicę śmierci i †siostrę Marię w 3. rocznicę śmierci;
19.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego.