NIEDZIELA 7 MAJA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
9.00 – za †Józefę w 6. rocznicę śmierci;
10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ††Alfredę i Kazimierza Drathów, ich syna Tadeusza, Leokadię i Stanisława
Glewiczów, Stefanię Ładę, Józefę Sugalską i jej syna Bolesława;
12.15 – za †Bronisławę Kochanowską;
19.00 – za †Zdzisława Białasa i ††rodziców: Helenę i Józefa Białasów.

PONIEDZIAŁEK 8 MAJA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
18.00 – za †o. Huberta Lupę w 1. rocznicę śmierci;
18.00 – za ††Ritę Potempę, Jadwigę Kolczok, Waldemara Cempulika, Dorotę Gollę, Marię
Białasik i Erwina Spalka.

WTOREK 9 MAJA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
18.00 – za Joannę i Krzysztofa z okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;
19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 10 MAJA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
18.00 – za Halinę i Piotra z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych.

CZWARTEK 11 MAJA

7.00 – za ††wujków: Jana, Jerzego, Józefa oraz Eugeniusza i Mieczysława;
18.00 – za †Wojciecha Turonia;
19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 12 MAJA

7.00 – za
18.00 – za ††rodziców, którymi są: Maria Pęcek i Stanisław Pęcek;
18.00 – za ††rodziców Krystynę i Tadeusza Dzięgielewskich.

SOBOTA 13 MAJA

7.00 – za Teresę z prośbą o zdrowie i dobrą opiekę w ośrodku;
9.00 – za chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;
18.00 – za †Janinę Olejnik;
19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 14 MAJA

7.00 – za †Marię Kokot w 24. rocznicę śmierci;
9.00 – za ††Stanisławę i Stanisława Krawczyków oraz Janinę i Władysława Deptów;
10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za Jasia z okazji 2. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;
11.00 – za Martynę w 18. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;
12.15 – za dzieci przyjmujące sakrament chrztu św.;
19.00 – za †Henryka Waletkę.