NIEDZIELA 7 KWIETNIA – Niedziela Miłosierdzia Bożego

7.00 – za †matkę Marię Cabałę;

9.00 – za żyjących i zmarłych członków Wspólnoty Miłosierdzia Bożego;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Henrykę z okazji rocznicy urodzin oraz za jej ††rodziców;

12.15 – za Szymona Paruzla z okazji 15. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za Jakuba Strzelczyka z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

ślub: Ewa Sadowska – Roman Sadowski;

19.00 – za †Andrzeja Guzdka.

 

PONIEDZIAŁEK 8 KWIETNIA – uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7.00 – za †Michalinę Kos;

18.00 – za †matkę Marię Cabałę;

18.00 – za ††Mariannę Ziemczonek w 6. rocznicę śmierci oraz Czesława Ziemczonka

i Joachima Muszalika.

 

WTOREK 9 KWIETNIA

7.00 – za †matkę Marię Cabałę;

18.00 – za †Annę Kalę w 1. rocznicę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 10 KWIETNIA

7.00 – za Martę Gerlich z okazji 99. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

18.00 – za †matkę Marię Cabałę;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Emila Klejdysza..

CZWARTEK 11 KWIETNIA

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Ernesta;

7.00 – za †matkę Marię Cabałę;

18.00 – za ††Joannę Orłowską w 9. rocznicę śmierci, Edwarda Orłowskiego oraz Józefę i Pa-

wła Twarogów;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 12 KWIETNIA

7.00 – za ††rodziców Marię i Zdzisława Dobrzańskich oraz ††krewnych z obu stron;

18.00 – za †matkę Marię Cabałę;

18.00 – za †Edwarda Salamona.

 

SOBOTA 13 KWIETNIA

7.00 – za †matkę Marię Cabałę;

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

9.00 – za chorych, starszych i samotnych;

18.00 – za syna Andrzeja z prośbą o zdrowie i bezpieczeństwo.

 

NIEDZIELA 14 KWIETNIA – Niedziela Biblijna

7.00 – za †matkę Marię Cabałę;

9.00 – za †Marię Rogowską w 10. rocznicę śmierci oraz †Józefa Rogowskiego

w m-c po śmierci;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Martę Czwordon w 18. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za †Teresę Mycę w 9. rocznicę śmierci;

12.15 – za Aleksandrę Brzezinę z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

chrzest: Igi Magdaleny Miśkiewicz;

15.00 – za Wspólnotę Burego Misia;

19.00 – za ††Zofię Sujkę w 20. rocznicę śmierci, Jana Sujkę, Alicję Szkudlarek i ††rodziców

z obu stron.