NIEDZIELA 7 STYCZNIA – Niedziela Chrztu Pańskiego

7.00 – za ††dziadków Felicję, Gertrudę, Józefa i Pawła;

9.00 – za †sąsiada Andrzeja Guzdka w m-c po śmierci;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

12.15 – za organizatorów, wykonawców, darczyńców i podopiecznych charytatywnych

koncertów świąteczno-noworocznych z okazji 10-lecia koncertowania z tej okazji;

19.00 – za ††z rodziny Waletków: Jerzego, Alicję, Barbarę, Jana i Marię, Konrada, Elżbietę,

Józefa i Franciszka; za ††pradziadków Waletków i Dombków oraz za †Pawła Dombka.

 

PONIEDZIAŁEK 8 STYCZNIA

    7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

7.00 – za ††rodziców Ernesta i Urszulę;

18.00 – za †Mariannę Orzechowską w 5. rocznicę śmierci oraz za ††z rodzin Szydłowskich,

Orzechowskich i Kowalczyków.

 

WTOREK 9 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za †Henryka Binkofskiego w 9. rocznicę śmierci i †Marię Binkowską.

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 10 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

7.00 – za Krystynę Bryłę z okazji 87. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej.

18.00 – Msza św. zbiorowa za: dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych.

CZWARTEK 11 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za †Bogdana Węgrzyna w 1. rocznicę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 12 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

7.00 – za †syna Jerzego Czarkowskiego w 5. rocznicę śmierci;

18.00 – za ††Władysławę w 1. rocznicę śmierci i Grzegorza Okoniów.

 

SOBOTA 13 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

9.00 – za chorych, starszych, samotnych, bezdomnych i uchodźców;

18.00 – za †Marię Koszyk w 15. rocznicę śmierci, †Józefa Koszyka i ††z rodzin Pfaffenberge-

rów, Lassków, Kuzyszynów i Walów oraz za †Adelę Jańczak w 1. rocznicę śmierci.

 

NIEDZIELA 14 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

9.00 – za ††Edwardę i Pawła Kubiców;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Krzysztofa w 20. rocznicę śmierci;

12.15 – za dzieci przyjmujące sakrament Chrztu Sw.:

19.00 – za †Józefa Derdę.