NIEDZIELA 6 LISTOPADA

 

7.00 – za ††rodziców Helenę i Jana, ††dziadków, krewnych i znajomych;

9.00 – za †Izabelę Rogowską;

9.00 – za ††Alfredę Torbę, Anielę Torbę oraz ††z rodziny Kolbuchów;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††z rodzin Głogowskich, Zimochów i Rainskich;

12.15 – za †Emila Leśniczaka oraz ††z rodzin Fichtelów i Lassonów;

19.00 – za††z rodzin Mauerów i Konopackich.

 

PONIEDZIAŁEK 7 LISTOPADA

 

7.00 – za †brata Dariusza Janika;

18.00 – za †córkę Małgorzatę Pierzchałę w 5. rocznicę śmierci, †męża Jana, †† rodziców

i rodzeństwa;

18.00 – za ††rodziców Agnieszkę i Franciszka Molendysów oraz ich dzieci.

 

WTOREK 8 LISTOPADA

 

7.00 – za †Dariusza Janika;

18.00 – za ††rodziców, dziadków, krewnych, za ††sąsiadów i znajomych oraz za dusze

w czyśćcu cierpiące;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 9 LISTOPADA

 

7.00 – za †Dariusza Janika;

18.00 – za †Walerię Findysz;

18.00 – Msza św. zbiorowa za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Jadwigę Klisowską; za †Lecha

Chojnackiego, za††Klarę Cionakę i jej córkę Bogusławę; za †Łucję Izydorczyk;

za †† Różę Kempińską i Jana Tabora.

CZWARTEK 10 LISTOPADA

 

7.00 – za †syna Dariusza Janika;

18.00 – za ††rodziców Czesława i Lucyny Sulowskich;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 11 LISTOPADA – Święto Niepodległości

 

7.00 – za †męża Dariusza Janika;

9.00 – za ojczyznę;

18.00 – za ††Melanię, Kazimierza i Mariana Greczyłów.

 

SOBOTA 12 LISTOPADA

 

7.00 – za †ks. prob. Henryka Mokrosa w 10. rocznicę śmierci;

9.00 – w int. chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;

18.00 – za ††rodziców Stefana i Helenę w rocznicę śmierci, †siostrę Teresę Biskup

oraz ††Irenę i Stanisława Skowrońskich;

chrzest: Wiktorii Jabłońskiej;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 13 LISTOPADA

 

7.00 – za †brata Dariusza Janika;

9.00 – za ††rodziców Małgorzatę i Mieczysława Jasiołków oraz ††z pokrewieństwa z obu

stron;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Zdzisława Knechta z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za

19.00 – za †męża Henryka Kempę w rocznicę śmierci, ††dziadków i rodzeństwo.