NIEDZIELA 6 SIERPNIA – święto Przemienienia Pańskiego

7.00 – za †Kazimierę Kowalczyk w 30 dni po śmierci;
9.00 – za †ks. prob. Wacława Schenka;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †matkę Urszulę i za dusze w czyśćcu cierpiące;
19.00 – za †Alfredę Dziub w 1. rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK 7 SIERPNIA

7.00 – za wstawiennictwem św. Filomeny do Miłosierdzia Bożego z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże i zgodę w rodzinie;
18.00 – za Maksymiliana Brzezinę w 16. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej.

WTOREK 8 SIERPNIA

7.00 – za Dawida Kulińskiego z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
18.00 – za ††Kazimierza i Alfredę Drathów, ich syna Tadeusza, Stanisława i Leokadię
Glewiczów, Józefę Sugalską i jej syna Bolesława oraz za Stefanię Ładę;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 9 SIERPNIA

7.00 – za
18.00 – Msza św. zbiorowa za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych.

CZWARTEK 10 SIERPNIA

7.00 – za
18.00 – za ††Małgorzatę i Stefana Langerów oraz Rozalię i Zygmunta Grąbczewskich;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 11 SIERPNIA
7.00 – za
18.00 – za †Wojciecha Turonia.

SOBOTA 12 SIERPNIA

7.00 – za
18.00 – za ††rodziców Irenę i Rajmunda w 23. rocznicę śmierci;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 13 SIERPNIA

7.00 – za †Mariusza Klucznego w 12. rocznicę śmierci;
9.00 – za ††Katarzynę i Feliksa Grześków;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za
19.00 – za †Danutę Tydolę w 19. rocznicę śmierci.