NIEDZIELA 5 LISTOPADA
7.00 – za ††z rodziny Kopców;
9.00 – za †Izabelę Rogowską;
10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa, ††z rodzin Andrzejczaków i Turulskich;
12.15 – za †syna Tomasza Burdę w 17. rocznicę śmierci, ††Ireneusza i Bronisława Burdów
oraz ††rodziców z obu stron;
19.00 – za ††z rodziny Lewickich.

PONIEDZIAŁEK 6 LISTOPADA
7.00 – za ††rodziców Helenę i Jana, ††dziadków, krewnych i znajomych;
18.00 – za ††rodziców i brata, †męża i jego rodziców oraz brata, ††z obu stron oraz za dusze
potrzebujące Bożego miłosierdzia;
18.00 – za ojczyznę.

WTOREK 7 LISTOPADA
7.00 – za †Mariana Siewniaka;
18.00 – za ††Anielę Krzysińską, Zofię Jędrzejowską, Teresę Głowacką, Żanetę Czachoro-
owską i Krystynę Białczyk;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 8 LISTOPADA
7.00 – za †Mariana Siewniaka;
18.00 – za ††rodziców, dziadków, krewnych, za ††sąsiadów i znajomych oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Urszulę Pelc; za ††Różę Kem-
pińską i Jana Tabora; za††Klarę Cionakę i jej córkę Bogusławę; za ††rodziców Mał-
gorzatę i Mieczysława Jasiołków oraz ††z pokrewieństwa z obu stron.

CZWARTEK 9 LISTOPADA
7.00 – za †Mariana Siewniaka;
18.00 – za
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 10 LISTOPADA
7.00 – za †Mariana Siewniaka;
18.00 – za
18.00 – za

SOBOTA 11 LISTOPADA – Święto Niepodległości
7.00 – za †Mariana Siewniaka;
9.00 – za ojczyznę;
18.00 – za †Wojciecha Turonia;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 12 LISTOPADA
7.00 – za †ks. prob. Henryka Mokrosa w 11. rocznicę śmierci;
9.00 – za ††rodziców Stefana i Helenę w rocznicę śmierci, †siostrę Teresę Biskup
oraz ††Irenę i Stanisława Skowrońskich;
10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Emila Leśniczaka oraz ††z rodzin Fichtelów i Lassonów oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące;
12.15 – za dzieci przyjmujące sakrament chrztu Św.: Karola Kamila Grabowskiego i Maję
Zuzannę Wyciślik;
błogosławieństwo rocznego dziecka: Marii Hrycyszyn;
19.00 – za Kamila Sowę z prośbą o znalezienie dobrej żony.