NIEDZIELA 5 MAJA

 

7.00 – za †Tomasza Burdę;

9.00 – za matkę Stanisławę Derdę z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †matkę Urszulę w 22. rocznicę śmierci, jej †męża Józefa oraz rodziców: Helenę

i Franciszka, ††z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące;

11.00 – za †ks. prob. Józefa Szafranka w 150. rocznicę śmierci;

12.15 – za ks. Tadeusza w 34. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za Irenę Watałę z okazji imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za †Henryka Waletkę.

 

PONIEDZIAŁEK 6 MAJA

 

7.00 – za †brata Adama Wysockiego w 5. rocznicę śmierci;

18.00 – za Jolantę Bazan w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

18.00 – za Małgorzatę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej.

 

WTOREK 7 MAJA

 

7.00 – za †Martę Olas (od koleżeństwa z Krakowa);

18.00 – za †Teresę Domiczek (od sąsiadów z Głojsc);

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

 

 

ŚRODA 8 MAJA 

 

7.00 – za †kuzynkę Martę Olas;

18.00 – za †o. Huberta Lupę SVD w 2. rocznicę śmierci;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za Teresę z prośbą o zdrowie i dobrą opiekę w ośrodku; za do-

brodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i miłosierdzie

Boże dla zmarłych; za †Andrzeja Papiorka.

 

CZWARTEK 9 MAJA

 

7.00 – za

18.00 – za †męża Romualda Kwasika w 10. rocznicę śmierci, ††rodziców z obu stron

oraz ††Wiesławę i Helenę;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 10 MAJA

 

7.00 – za †Zdzisława Białasa i jego ††rodziców;

18.00 – za †Ryszarda Patynowskiego;

18.00 – za Maksymiliana z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łas-

ki, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę MB Bytomskiej

 

SOBOTA 11 MAJA

 

7.00 – za †Martę Olas w m-c po śmierci;

8.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

9.00 – za chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;

18.00 – za †matkę Janinę Olejnik;

 

NIEDZIELA 12 MAJA – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

7.00 – za ††Jerzego i Edytę Lempów;

9.00 – za †Józefę w 7. rocznicę śmierci oraz †ojca Stanisława;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za obchodzących 60. rocznicę 1. Komunii Świętej w tej parafii;

12.15 – za Elżbietę Raszyńską z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za wszelkie

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB By-

tomskiej;

19.00 – za †Krystynę Frey.