NIEDZIELA 5 MARCA – 2. Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za †Czesława;

9.00 – za ††Kazimierę, Klementynę i Anielę Franklów;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za wnuka Tymoteusza z okazji 15. rocznicy urodzin oraz za pozostałe wnuki: Natalię,

Esterę, Elżbietę i Dawida z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za ††Ewę Mycę, Teresę Mycę, Salomeę i Jana Mielcarków, Józefa i Jana Chojna-

ckich, Annę, Aleksandra i Anastazję Myców, Marię Szczerbiak, Zofię Politowicz,

Jana Marciniaka, Marię Kwaśny, Zuzannę Polną i Bronisławę Janiszewską;

19.00 – za Ryszarda w 64. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej.

 

PONIEDZIAŁEK 6 MARCA

    7.00 – za †Małgorzatę Zosgornik i †Barbarę Jasińską;

18.00 – za †Czesława;

18.00 – za †Jutę Skubalę.

 

WTOREK 7 MARCA

7.00 – za †Czesława;

18.00 – za Elżbietę Buchcik w rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

 

 

 

ŚRODA 8 MARCA

7.00 – za †Czesława;

18.00 – za Marka Fischera w rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Lecha Chojnackiego.

 

CZWARTEK 9 MARCA

    7.00 – za †Czesława;

18.00 – za

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 10 MARCA

7.00 – za †Czesława;

18.00 – za †Różę Kempińską i ††z jej rodziny;

18.00 – za

 

SOBOTA 11 MARCA

7.00 – za †Czesława;

9.00 – za chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;

18.00 – za †Wojciecha Turonia;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 12 MARCA – 3. Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za †Ireneusza Burdę;

9.00 – za †Czesława;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Antoninę Olszowską z okazji 7. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za dzieci przyjmujące sakrament chrztu św.: Kacpra Łukasza Bartochę;

19.00 – za ††z rodziny Urbanków: Helenę, Waltra, Lidię i Mikę.