NIEDZIELA 4 GRUDNIA – II niedziela Adwentu

7.00 – za †Artura Żmudę;
9.00 – za †Czesława Czerwińskiego;
10.00 – k-ł Ducha Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Jacka Kamińskiego i ††z rodziny;
11.00 – za †Stanisława Banasia;
12.15 – za Marię Jarocką z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej oraz za †Jutę Skuballę;
19.00 – za †Sławomira Fabrowskiego w 6. rocznicę śmierci i †Jana Michaliszyna
w 5. rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za ††koleżanki: Ritę Dubas, Zofię Szwej, Annę Majer, Ziutę Konopielską i Annę
Orszulak.

WTOREK 6 GRUDNIA

7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za †męża Henryka Swarlika w 1. rocznicę śmierci;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 7 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za ojczyznę; za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Jadwigę Klisowską;
za †Lecha Chojnackiego; za †Alfredę Dziub.
CZWARTEK 8 GRUDNIA – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 – za †Artura Żmudę;
9.00 – za rodzinę o nazwisku Dienst z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej oraz za ††z rodziny;
18.00 – za Dzieci Maryi i ministrantów oraz ich rodziców;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 9 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za †ojca Stanisława Bartoszka w 31. rocznicę śmierci, jego ††rodziców i †brata Ry-
szarda w 2. rocznicę śmierci.

SOBOTA 10 GRUDNIA

7.00 – za †Artura Żmudę;
9.00 – za chorych, starszych i samotnych;
18.00 – za ††Marylę i Czesława Walczaków;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 11 GRUDNIA – III niedziela Adwentu

7.00 – za †Artura Żmudę;
9.00 – za ††rodziców Katarzynę i Feliksa Grześków oraz Stanisławę i Józefa Czer-
wińskich;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †męża Stefana Majora;
12.15 – za ††Kazimierza i Alfredę Drathów, Stanisława i Leokadię Glewiczów, Józefę
i Bolesława Sugalskich oraz Stefanię Ładę;
12.15 – za †Stanisława Hornika w 3. rocznicę śmierci;
19.00 – za ††ojca Mariana i siostrę Iwonę.