NIEDZIELA 4 CZERWCA – uroczystość Trójcy Świętej

 

7.00 – za ††Helenę, Jana i Norberta Bloków;

9.00 – za Jakuba, Marcina, Agnieszkę, Małgorzatę i Alicję oraz ich matki z prośbą o potrze-

bne dary Ducha Świętego i opiekę MB Bytomskiej;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

12.15 – za †Zofię Chęś;

19.00 – za ††Marię Matejczyk, Ignacego Matejczyka, Janinę i Wacława Nowakowskich, Ewę

Koniecko, Gintra Gembusa i Hildegardę Gembus.

 

PONIEDZIAŁEK 5 CZERWCA

 

7.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

18.00 – za †Krzysztofa Białasa w 1. rocznicę śmierci oraz ††z rodzin Wolewińskich i Na-

porów;

18.00 – za syna Edwarda i Franciszkę z podziękowaniem za zdrowie, z prośbą o Boże

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny.

 

WTOREK 6 CZERWCA 

7.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

18.00 – za †Pawła Wojaczka w 20. rocznicę śmierci, †żonę Cecylię, zięcia Antoniego,

††rodziców i teściów;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 7 CZERWCA  

 

7.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

18.00 – za †Zbigniewa Duszczaka w 13. rocznicę śmierci, ††rodziców z obu stron,

††rodzeństwo i krewnych.

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych.

CZWARTEK 8 CZERWCA

 

– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

 

7.00 – za rodzinę Helblów;

9.00 – za parafian;

11.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

11.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

12.15 – za ††rodziców: Władysława Cabałę w 6. rocznicę śmierci i Marię Cabałę;

19.00 – za †Leokadię Bryłę.

 

PIĄTEK 9 CZERWCA

7.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

18.00 – za †Leokadię Bryłę;

18.00 – za †Józefa Ostrowskiego w 1. rocznicę śmierci.

 

SOBOTA 10 CZERWCA

 

7.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

9.00 – za chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;

18.00 – za †Leokadię Bryłę;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 11 CZERWCA

7.00 – za †matkę Margott Mondrzyk;

9.00 – za †Wojciecha Turonia;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

11.00 – za Katarzynę i Barbarę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za Agatę Kubicę w 1. rocznicę urodzin i Stanisława Kubicę w 5. rocznicę urodzin

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za †Leokadię Bryłę.