NIEDZIELA 4 LUTEGO 

7.00 – za Beatę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

9.00 – za †Mariana Rogowskiego;

9.00 – za Annę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Grażynę Sieradzką z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla całej rodziny

i opiekę MB Bytomskiej;

11.00 – za Lecha Ledziona z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za †Marcina Babiaka;

19.00 – za ††Wandę, Eugeniusza, Kazimierza, Helenę, Rozalię, Bolesława, Katarzynę, Bole-

sława, Mariana, Tadeusza i Genowefę Ślusarskich, Włodzimierza i Marię Nawroc-

kich oraz ††prapradziadków Nawrockich i Ślusarskich.

 

PONIEDZIAŁEK 5 LUTEGO

7.00 – za

18.00 – za †żonę Joannę w 8. rocznicę śmierci.

 

WTOREK 6 LUTEGO

7.00 – za

18.00 – za †Łucję Głowacką;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

 

ŚRODA 7 LUTEGO

7.00 – za †Antoniego Biesiadę w 8. rocznicę śmierci, ††rodziców i teściów;

7.30 – za †Leonarda Macioła (pogrzebowa);

18.00 – Msza św. zbiorowa: za męża Rafała Wyciślika z okazji 30. rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB

Bytomskiej; za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących

i miłosierdzie Boże dla zmarłych.

 

CZWARTEK 8 LUTEGO

7.00 – za †Andrzeja Guzdka;

18.00 – za ks. Michała w rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 9 LUTEGO 

7.00 – za

18.00 – za †męża Kazimierza Dudka w 19. rocznicę śmierci.

 

SOBOTA 10 LUTEGO 

7.00 – za

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

9.00 – za chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;

18.00 – za ††Helenę, Mariannę i Wojciecha.

 

NIEDZIELA 11 LUTEGO

7.00 – za ††Helenę i Jana;

9.00 – za †Andrzeja Guzdka;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Joannę z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – do Pana Jezusa Miłosiernego za wstawiennictwem MB z Lourdes za Sarę z okazji rocznicy urodzin

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski;

chrzest: Jana Tymoteusza Otręby;

19.00 – za †Ewę Ziomek w 23. rocznicę śmierci, ††Jana Ziomka, Petronelę Smelik, Krzy-

sztofa Ziomka i ††rodziców z obu stron.