NIEDZIELA 31 GRUDNIA – święto Świętej Rodziny

                                                       ostatni dzień roku 2023

7.00 – za †Jarosława Nasiłowskiego;

9.00 – za ††rodziców: matkę Krystynę Tomczyk w 41. rocznicę śmierci, †ojca Włodzimie-

rza oraz †Henryka Koniecznego w 8. rocznicę śmierci;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Marię i Karola Piechów oraz ††z obu stron;

12.15 – w pewnej int. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą Opa-

trzność nad całą rodziną i opiekę MB Bytomskiej;

16.00 – za parafian.

 

PONIEDZIAŁEK 1 STYCZNIA – Nowy Rok Pański 2023

                                                 uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

7.00 – za parafian;

9.00 – za ciężko chorego Krzysztofa Brzuśniana z prośbą o powrót do zdrowia;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za całą rodzinę z prośbą o zgodę, życzliwość i wzajemne poszanowanie;

12.15 – za †matkę Eufrozynę w 8. rocznicę śmierci i †siostrę Marię w 4. rocznicę śmierci;

19.00 – za

 

WTOREK 2 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

7.30 – za †Ilonę Sklorz (pogrzebowa);

18.00 – za całą rodzinę z prośbą o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 3 STYCZNIA

7.00 – za przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

7.00 – za ciężko chorego Krzysztofa Brzuśniana z prośbą o powrót do zdrowia;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii.

 

CZWARTEK 4 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 5 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 6 STYCZNIA – uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

9.00 – za †Barbarę Sobolewską w m-c po śmierci;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Annę Ledwoch i Grzegorza Styrnę;

chrzest Natalii Julii Klich;

12.15 – za ††Natalię i Jana Porębskich oraz ††z obu stron;

12.15 – za †męża i ojca Andrzeja Guzdka w m-c po śmierci oraz za jego żonę w 66. rocznicę

urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosła-

wieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za ††Jana Sujkę w 35. rocznicę śmierci, Zofię Sujkę, Alicję Szkudlarek i ††rodziców

z obu stron.

 

NIEDZIELA 7 STYCZNIA – Niedziela Chrztu Pańskiego

7.00 – za ††dziadków Felicję, Gertrudę, Józefa i Pawła;

9.00 – za †sąsiada Andrzeja Guzdka w m-c po śmierci;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

12.15 – za organizatorów, wykonawców, darczyńców i podopiecznych charytatywnych

koncertów świąteczno-noworocznych z okazji 10-lecia koncertowania z tej okazji;

19.00 – za ††z rodziny Waletków: Jerzego, Alicję, Barbarę, Jana i Marię, Konrada, Elżbietę,

Józefa i Franciszka; za ††pradziadków Waletków i Dombków oraz za †Pawła Dombka.