NIEDZIELA 30 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za †Danutę;

9.00 – za †Edmunda Trzęsickiego, ††rodziców, teściów, sióstr i szwagrów;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za. †ks. prob. Wacława Schenka w 40. rocznicę śmierci;

11.00 – za †o. Huberta Lupę;

12.15 – za córkę Katarzynę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za ††Annę i Romana Witkowskich oraz Edwarda i Jana Witkowskich.

 

PONIEDZIAŁEK 31 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za †Simone (czyt. Simon) Ciurlę i Magdalenę Ciurlę;

18.00 – za zmarłego męża, którym jest Zygfryd Koloska;

18.00 – za wnuczkę Martynę Pontus z okazji 16. rocznicy urodzin z podziękowaniem za ot-

rzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej

oraz za ††Katarzynę, Huberta i Zygmunta Krótkich, Renatę i Piotra Jerszów, Helenę,

Marię i Cecylię Niemczyków, Klarę, Wandę, Karola, Jana i Henryka Pisulów, Jadwi-

gę i Karola Śliwków, ††z rodzin Niemczyków, Giemlików, Krótkich, Jeziernych,

Pisulów i Śliwków.

 

WTOREK 1 LISTOPADA – uroczystość Wszystkich Świętych

 

7.00 – za parafian;

9.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa, ††z rodzin Andrzejczaków i Turulskich,

††krewnych, sąsiadów i znajomych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Janinę Olejnik;

12.15 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

19.00 – za††babcię Adelę Rychlewską, ojca Rudolfa Lewickiego, brata Jerzego Lewic-

kiego, matkę Kazimierę Lewicką, męża Andrzeja Sychłowego oraz wszystkich

††z rodzin: Rychlewskich, Lewickich i Sychłowych.

 

ŚRODA 2 LISTOPADA – wspomnienie wiernych zmarłych 

 

7.00 – za ††Kazimierza, Wincentego i Emilię Kołków oraz Jana, Marię, Urszulę

i Zbigniewa Czechów;

8.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

9.00 – za †Janinę Olejnik;

17.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

18.00 – za ††rodziców Leokadię i Józefa Bryłów, Irenę i Jana Skrzypców oraz za dusze

w czyśćcu cierpiące;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

CZWARTEK 3 LISTOPADA

 

7.00 – za †ojca Reinholda;

18.00 – za †matkę Augustę Bonczyk;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 4 LISTOPADA

7.00 – za ††rodziców, rodzeństwo i Jana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

18.00 – za ††z rodzin Bystroniów i Beresków;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 5 LISTOPADA

 

7.00 – za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych;

18.00 – za †Sławomira Palikowskiego w 4. rocznicę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 6 LISTOPADA

 

7.00 – za ††rodziców Helenę i Jana, ††dziadków, krewnych i znajomych;

9.00 – za †Izabelę Rogowską;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††z rodzin Głogowskich, Zimochów i Rainskich;

12.15 – za †Emila Leśniczaka oraz ††z rodzin Fichtelów i Lassonów;

19.00 – za††z rodzin Mauerów i Konopackich.