NIEDZIELA 3 GRUDNIA – I niedziela Adwentu

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

9.00 – za †Jana Komorowskiego;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za całą rodzinę z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za Barbarę Wojtałę z okazji 60. rocznicy urodzin i dzieci: Joannę, Szymona i Mateu-

sza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opie-

kę MB Bytomskiej;

19.00 – za †Sławomira Fabrowskiego i †Jana Michaliszyna.

 

PONIEDZIAŁEK 4 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †Różę Wysocką w 19. rocznicę śmierci.

 

WTOREK 5 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

7.30 – za †Ludwikę Krupińską (pogrzebowa);

18.00 – za Marię Jarocką z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej

oraz za †Jutę Skuballę.

.

ŚRODA 6 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Urszulę Pelc; za †Janusza Mako-

wieckiego.

 

CZWARTEK 7 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za ojczyznę.

 

PIĄTEK 8 GRUDNIA – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

6.15 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

9.00 – za

18.00 – za Dzieci Maryi i ministrantów oraz ich rodziców.

 

SOBOTA 9 GRUDNIA  

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

9.00 – za chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;

18.00 – za †Leokadię Bryłę;

chrzest Pauliny Barutowicz.

 

NIEDZIELA 10 GRUDNIA – II niedziela Adwentu

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

9.00 – za †męża Czesława Czerwińskiego, ††rodziców: Katarzynę i Feliksa Grześków

oraz Stanisławę i Józefa Czerwińskich;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Wojciecha Turonia;

12.15 – za †Alfredę Dziub;

19.00 – za ††Kazimierza i Alfredę Drathów, ich syna Tadeusza, za ††Stanisława i Leokadię

Glewiczów, Józefę Sugalską i jej syna Bolesława oraz Stefanię Ładę.