NIEDZIELA 3 WRZEŚNIA

 

7.00 – za ††Marię Suchecką, Jadwigę i Tadeusza Kandziów oraz Mariana Gerusa;

9.00 – za Kamila Sowę z prośbą o wstawiennictwo MB Bytomskiej w znalezienie dobrej

żony;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Halinę i Jacka Plesnarów;

12.15 – za Antoniego Bartosika w 5. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za ††Annę, Romana, Edwarda i Jana Witkowskich.

 

PONIEDZIAŁEK 4 WRZEŚNIA

 

7.00 – za ††dziadków Andrzejczaków: Janinę, Feliksę, Salomeę i Józefa;

18.00 – za ††Marię i Roberta Kornków;

18.00 – za ojczyznę.

 

WTOREK 5 WRZEŚNIA

 

7.00 – za

8.00 – za uczniów, nauczycieli i pracowników Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w By-

tomiu;

9.00 – za uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu;

18.00 – za Stefana w rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 6 WRZEŚNIA

 

7.00 – za

18.00 – zbiorowa: za ††Annę i Jerzego Hutków, Władysławę i Wincentego Musiałów, Aloj-

zego Góreckiego i za dusze w czyśćcu cierpiące; za †Joachima Bednarczyka.

CZWARTEK 7 WRZEŚNIA

 

7.00 – za

18.00 – za ††rodziców Czesława i Lucynę Sulowskich w rocznicę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 8 WRZEŚNIA – święto Narodzenia NMP

 

7.00 – za †Kazimierza Kurka w 1. rocznicę śmierci;

18.00 – za ††rodziców, którymi są: Maria Pęcek i Stanisław Pęcek.

 

SOBOTA 9 WRZEŚNIA

 

7.00 – za ††Ilzę Badurę oraz Władysławę i Georga Krawczyków;

9.00 – za chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;

18.00 – za ††rodziców Teresę i Józefa Krawentkowskich;

chrzest: Kuby Banasia;

19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 10 WRZEŚNIA 

 

7.00 – za ††Helenę i Józefa Białasów oraz Zdzisława Białasa;

9.00 – za Leszka Kulińskiego z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

10.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Edytę w 18. rocznicę urodzin oraz za Elżbietę i Grzegorza w 20. rocznicę ślubu

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę

MB Bytomskiej;

12.15 – za Alicję Susek w 45. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

chrzest: Lucjana Dulki;

19.00 – za †Celinę Olszewską w 34. rocznicę śmierci.