NIEDZIELA 3 MARCA – 3. Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

9.00 – za ††Kazimierę, Klementynę i Anielę Franklów;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Ewę Mycę, Teresę Mycę, Salomeę i Jana Mielcarków, Józefę i Józefa Chojna-

ckich, Annę, Anastazję i Aleksandra Myców, Marię Szczerbiak, Zofię Politowicz,

Jana Marciniaka, Marię Kwaśny, Zuzannę Polną, Bronisławę Janiszewską i Krzyszto-

fa Krzyżostaniaka;

12.15 – za Barbarę i Edwarda Wojtałów z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem

za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnucząt, rodzi-

ców, rodzeństwa i przyjaciół oraz o opiekę MB Bytomskiej nad całą rodziną;

19.00 – za ††Lidię Janus, Jerzego Pieniążka oraz Barbarę i Romana Boroniów.

 

PONIEDZIAŁEK 4 MARCA

    7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – za †Leopolda Wysockiego w16. rocznicę śmierci;

18.00 – za †Lidię Jędrysek.

 

WTOREK 5 MARCA

7.00 – za †Różę Kempińską i ††z jej rodziny;

18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 6 MARCA

7.00 – za †Andrzeja Guzdka;

18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych.

CZWARTEK 7 MARCA

    7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 8 MARCA

7.00 – za Marka Fischera w rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

7.00 – za †Joannę oraz za Marcina z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski;

18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa.

 

SOBOTA 9 MARCA

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

9.00 – za chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;

18.00 – za ††Józefę i Romana Guzickich, Janusza Wróblewskiego, Wandę i Feliksa Wró-

blewskich i za ††krewnych z obu rodzin;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 10 MARCA – 4. Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

9.00 – za Józefę Hącel w 93. rocznicę urodzin, za jej wnuczkę Ewę i prawnuczkę Małgorza-

tę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogo-

sławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Alfredę i Kazimierza Drathów, ich †syna Tadeusza, ††Leokadię i Stanisława

Glewiczów, Stefanię Ładę, Józefę Sugalską i jej syna Bolesława;

12.15 – za dzieci przyjmujące sakrament chrztu św.: Michała Woronkę;

19.00 – za Ryszarda z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej.