NIEDZIELA 28 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

9.00 – za †Szymona Petrymusza;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Włodzimierza Myśliwca w 1. rocznicę śmierci;

12.15 – za Marcina Gada z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski

i Boże błogosławieństwo, z prośbą o dalszą opiekę świętych patronów i MB Bytom-

skiej dla niego, jego rodziny i przyjaciół;

19.00 – za ††Annę, Józefę i Franciszka.

 

PONIEDZIAŁEK 29 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za †męża Czesława Spychałę w 10. rocznicę śmierci i ††rodziców z obu stron.

 

WTOREK 30 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za ††Olgę, Pawła i Helenę Koperskich;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 31 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Norberta Szalę w 5. rocznicę

śmierci, jego †żonę i †syna Grzegorza; za †Brygidę Zientz w 1. rocznicę śmierci;

za †Edwarda Salamona w 6. rocznicę śmierci.

CZWARTEK 1 LUTEGO

   7.00 – za ††Helenę i Jana Nowaków;

18.00 – za †Stefanię Graf w 1. rocznicę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 2 LUTEGO – święto Ofiarowania Pańskiego

7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

18.00 – za †Eufrozynę Jasińską i †syna Tadeusza;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 3 LUTEGO – wspomnienie św. Błażeja

7.00 – za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych;

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

18.00 – za ††rodziców Agnieszkę i Józefa Dwonoków.

 

NIEDZIELA 4LUTEGO 

7.00 – za

9.00 – za †Mariana Rogowskiego;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Grażynę Sieradzką z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla całej rodziny

i opiekę MB Bytomskiej;

11.00 – za Lecha Ledziona z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za †Marcina Babiaka;

19.00 – za ††Wandę, Eugeniusza, Kazimierza, Helenę, Rozalię, Bolesława, Katarzynę, Bole-

sława, Mariana, Tadeusza i Genowefę Ślusarskich, Włodzimierza i Marię Nawroc-

kich oraz ††prapradziadków Nawrockich i Ślusarskich.