NIEDZIELA 27 sierpnia – Rocznica konsekracji kościoła

7.00 – za †Mariana Gerusa w 30 dni po śmierci;

9.00 – za †matkę Adelajdę Wróbel w 39. rocznicę śmierci;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za fundatorów, dobrodziejów kościoła w 792. rocznicę konsekracji, a także żyją-

cych i zmarłych duchownych i parafian;

chrzest Antoniego Smorąga;

19.00 – za †Halinę Janotę w 1. rocznicę śmierci oraz ††Gabrielę Czernikarz i Jerzego Pie-

niążka.

 

PONIEDZIAŁEK 28 sierpnia

 

7.00 – za †męża Janusza Moczulskiego w 1. rocznicę śmierci;

18.00 – za †Danutę Domiczek w 1. rocznicę śmierci.

 

WTOREK 29 sierpnia

 

7.00 – za †ks. Pawła Pyrchałę;

18.00 – za †Krystynę Białczyk (od Wspólnoty MB Bytomskiej);

19.00 – k-ł Ducha Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 30 sierpnia

 

7.00 – za

18.00 – za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i miło-

sierdzie Boże dla zmarłych; za †Dietera Menzla.

 

 

CZWARTEK 31 sierpnia

 

7.00 – za Bronisławę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

18.00 – za wnuka w rocznicę urodzin i jego rodzinę z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – k-ł Ducha Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 1 września

 

7.00 – za †ojca Józefa;

18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

19.00 – k-ł Ducha Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 2 września

 

7.00 – za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych;

18.00 – za †Stefanię Filipczyk w 5..rocznicę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 3 września

 

7.00 – za ††Marię Suchecką, Jadwigę i Tadeusza Kandziów oraz Mariana Gerusa;

9.00 – za Kamila Sowę z prośbą o wstawiennictwo MB Bytomskiej w znalezienie dobrej

żony;

10.00 – k-ł Ducha Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Halinę i Jacka Plesnarów;

12.15 – za Antoniego Bartosika w 5. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za ††Annę, Romana, Edwarda i Jana Witkowskich.