NIEDZIELA 26 MAJA – uroczystość Trójcy Świętej

7.00 – za ††Władysława Wagnera, Marię i Adama Wagnerów oraz za dusze w czyśćcu

cierpiące;

9.00 – za †Barbarę Greczkowicz;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za dzieci obchodzące 1. rocznicę Pierwszej Komunii Świętej;

12.15 – do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Bytomskiej za Elżbietę Biskup

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze łaski i zdrowie;

12.15 – za Antoniego w 1. rocznicę urodzin, jego rodziców i chrzestnych z podziękowaniem

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za †matkę Janinę Olejnik i za wszystkie dusze czyśćcowe.

 

PONIEDZIAŁEK 27 MAJA

7.00 – za †Zenonę Witkowską w 1. rocznicę śmierci;

18.00 – za wnuki: Antoniego, Franciszka i Barbarę z prośbą o Boże błogosławieństwo

i opiekę MB Bytomskiej;

18.00 – za ††matki: Franciszkę Wróbel, Irenę Kolarcik, Ewę Sigłową i Władysławę Piechotę.

 

WTOREK 28 MAJA

7.00 – za †Walerię Grobosz;

18.00 – za matki z prośbą o błogosławieństwo Boże dla żyjących i miłosierdzie Boże

dla zmarłych;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 29 MAJA

7.00 – za †Różę Kempińską w rocznicę śmierci;

18.00 – za ††Stanisława i Marię Pęcków;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych.

 

CZWARTEK 30 MAJA

– uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.00 – za †ojca Reinholda;

9.00 – za parafian;

11.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

11.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

12.15 – za wnuka Jana Boronia z okazji 3. rocznicy urodzin, jego brata Antoniego i ro-

dziców z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za †Janinę Kwiecień.

 

PIĄTEK 31 MAJA – święto Nawiedzenia NMP

7.00 – za ††syna Rolanda oraz rodziców Magdalenę i Emila Gomoluchów;

13.00 – ślub: Marta Plewnia – Dawid Dąbrowski;

18.00 – za †Teresę Głowacką w 4. rocznicę śmierci i za †Jerzego Zawadzkiego w 40. roczni-

cę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 1 CZERWCA

7.00 – za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych;

8.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

18.00 – za dzieci: Krzysztofa i Sylwię oraz ich rodziny z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej.

 

NIEDZIELA 2 CZERWCA

7.00 – za ††Helenę, Jana i Norberta Bloków ich ††rodzeństwo i bratowe;

9.00 – za †Hannę Firganek;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Jadwigę Fichtel i za dusze w czyśćcu cierpiące;

11.00 – za †brata Anatola Szafrugę w 4. m-c po śmierci i za †matkę Zofię Szafrugę;

12.15 – za dzieci: Kamilę i Jana;

19.00 – za †Martę Olas (od koleżanek i kolegów z zespołu).