NIEDZIELA 25 LUTEGO – 2. Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za Joannę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o łaski i opiekę MB Bytomskiej nad całą rodziną;

9.00 – za ††Lidię i Józefa Gandyków, †brata Henryka oraz ††z rodzin Gandyków i Bar-

chańskich;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

11.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

12.15 – za †Andrzeja Guzdka;

19.00 – za †Irenę Mamełę.

 

PONIEDZIAŁEK 26 LUTEGO

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – za †Barbarę Greczkowicz;

18.00 – za †Joachima Lota.

 

WTOREK 27 LUTEGO

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – za †Wilhelma Grochlę w 17. rocznicę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 28 LUTEGO

7.00 – za †Andrzeja Guzdka;

18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Jerzego Kaweckiego z okazji

pogrzebu; za ††Wiktora Nowaka, Marka Kanarka, Józefa Prokopczyka i Józefa

Króla.

CZWARTEK 29 LUTEGO

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – za †Barbarę Szczygieł w 30 dni po śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 1 MARCA

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 2 MARCA

7.00 – za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych;

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa.

 

NIEDZIELA 3 MARCA – 3. Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;

9.00 – za ††Kazimierę, Klementynę i Anielę Franklów;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Ewę Mycę, Teresę Mycę, Salomeę i Jana Mielcarków, Józefę i Józefa Chojna-

ckich, Annę, Aleksandra i Anastazję Myców, Marię Szczerbiak, Zofię Politowicz,

Jana Marciniaka, Marię Kwaśny, Zuzannę Polną, Bronisławę Janiszewską i Krzyszto-

fa Krzyżostaniaka;

12.15 – za Barbarę i Edwarda Wojtałów z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem

za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnucząt, rodzi-

ców, rodzeństwa i przyjaciół oraz o opiekę MB Bytomskiej nad całą rodziną;

19.00 – za ††Lidię Janus, Jerzego Pieniążka oraz Barbarę i Romana Boroniów.