NIEDZIELA 24 WRZEŚNIA

7.00 – za †Karola Klucznego w 1. rocznicę śmierci;
7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;
9.00 – za Krystynę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;
10.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Wojciecha Turonia;
12.15 – za ††męża Jerzego Ryszczyka, siostrę Barbarę, teściów Halinę i Kazimierza Rysz-
czyków oraz Ryszarda Kisiela;
14.00 – ślub: Katarzyna Sierniak – Kamil Dycha;
19.00 – za Teresę i Edwarda Krótkich z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB Bytomskiej;
19.00 – za Arkadiusza Popławskiego w rocznicę urodzin oraz wszystkich ofiarodawców Fun-
duszu Organowego z podziękowaniem za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę MB Bytomskiej.

PONIEDZIAŁEK 25 WRZEŚNIA

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;
18.00 – za ††rodziców Alfredę i Feliksa Rozworskich;
18.00 – za †męża Roberta w 1. rocznicę śmierci.

WTOREK 26 WRZEŚNIA

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;
18.00 – za †Barbarę Greczkowicz;
19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 27 WRZEŚNIA

7.00 – za ††rodziców Emilię i Izydora Poloczków oraz ††braci z rodzinami;
18.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za członków Branży Fryzjerskiej
przy Cechu Rzemiosł Różnych w Bytomiu z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie i opiekę Maryi dla fryzjerów i ich rodzin oraz o miłosierdzie Boże dla zmarłych;
za dusze w czyśćcu cierpiące; za †Małgorzatę Drabik w 7. rocznicę śmierci; za †Ur-
szulę Pelc.

CZWARTEK 28 WRZEŚNIA

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;
18.00 – za †ks. prob. Wacława Schenka;
19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 29 WRZEŚNIA

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;
18.00 – za †Jarosława Zająca w 3. rocznicę śmierci;
18.00 – za †Krystyn ę Białczyk (od Wspólnoty MB Bytomskiej).

SOBOTA 30 WRZEŚNIA

7.00 – za †Helenę Blok w 7. rocznicę śmierci;
7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;
18.00 – za †Piotra Paluszkę w 20. rocznicę śmierci oraz ††z rodzin: Paluszków i Cajzerów;
19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 1 PAŹDZIERNIKA

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;
9.00 – za †Franciszkę Obrączkową;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ††męża Ryszarda w 35. rocznicę śmierci, wnuka Kacpra, ††rodziców: Kazimierę
i Wojciecha oraz braci: Jana, Stanisława i Romana;
12.15 – za ††rodziców Władysławę i Stanisława Charzewskich, Mariannę i Andrzeja Babia-
ków oraz za††rodzeństwo z obu stron;
19.00 – za †syna Mariusza Zapytowskiego w 19. rocznicę śmierci, ††rodziców i dziadków
z obu stron.