NIEDZIELA 23 LIPCA 

 

7.00 – za Antoniego Marczyńskiego z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB By-

tomskiej oraz o radość życia wiecznego dla jego †żony;

9.00 – za parafian;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††rodziców Leokadię i Bolesława, siostrę Marię, szwagra Józefa i swatową

Elżbietę;

19.00 – za ††Witkowskich: Zenonę, Eugeniusza, Annę oraz Andrzeja w 6. rocznicę śmierci.

 

PONIEDZIAŁEK 24 LIPCA

 

7.00 – za

18.00 – za †Piotra Ciska.

.

WTOREK 25 LIPCA

 

7.00 – za ††Antoninę, Jakuba i Romana Wojakowskich;

18.00 – za ††Kazimierza, Emilię i Wincentego Kołków oraz Jana, Marię, Urszulę i Zbi-

gniewa Czechów

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 26 LIPCA

 

7.00 – za †Barbarę Greczkowicz;

18.00 – Msza św. zbiorowa za Tomasza w rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej; za dobrodziejów

parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmar

łych.

 

 

 

 

CZWARTEK 27 LIPCA

 

7.00 – za

18.00 – za † Piotra Boję (od sąsiadów z ul. Szkolnej 9);

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 28 LIPCA

 

7.00 – za †męża Güntra Mrowtza w 5. rocznicę śmierci;

18.00 – za ††Zbigniewa Kozuba i Władysława Pietrzyka.

 

SOBOTA 29 LIPCA

 

7.00 – za

18.00 – za Marię Żurek z podziękowaniem za otrzymane łaski i uzdrowienie, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 30 LIPCA

 

7.00 – za †Władysława Bryłę oraz ††rodziców Mariannę i Stanisława;

9.00 – za Irenę Reszkę z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Annę oraz za Elżbietę i Artura z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem

za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za Sebastiana Małysiaka z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem

za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej.