NIEDZIELA 23 KWIETNIA
7.00 – za Mirosława z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
9.00 – za rodzinę Kulińskich z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie;
10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Wojciecha Turonia;
11.00 – za †Teklę Szymańską;
12.15 – za †męża Bronisława Burdę w 10. rocznicę śmierci, ††synów: Ireneusza i Tomasza
oraz ††rodziców z obu stron;
19.00 – za †Krystynę Frey.

PONIEDZIAŁEK 24 KWIETNIA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
18.00 – za ††rodziców Józefa i Ritę Riegerów oraz Brygidę Bakalorz w 2. rocznicę śmierci;
18.00 – za †Elżbietę Lupę.

WTOREK 25 KWIETNIA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
18.00 – za dzieci: Beatę i Łukasza oraz brata Henryka z okazji rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytom-
skiej;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 26 KWIETNIA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
18.00 – za †Barbarę Greczkowicz;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za Alana z prośbą o szybki powrót do zdrowia i opiekę Matki
Bożej; za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących
i miłosierdzie Boże dla zmarłych.
CZWARTEK 27 KWIETNIA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
18.00 – za Aleksandrę Brzezinę z okazji 24. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 28 KWIETNIA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
18.00 – za ††Zdzisławę i Marcina Domagałów oraz †Józefa Piecucha;
18.00 – za

SOBOTA 29 KWIETNIA

7.00 – za †Teklę Szymańską;
18.00 – za
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 30 KWIETNIA

7.00 – za
9.00 – za †Teklę Szymańską;
10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za Adriana Bartosika w 40. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
12.15 – za †Aleksandrę Grolewicz w 8. rocznicę śmierci;
12.15 – za Irenę Watołę z okazji imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
19.00 – za ††Huberta i Helenę Franików.