NIEDZIELA 20 LISTOPADA
– uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

7.00 – za †ojca Włodzimierza Tomczyka w 39. rocznicę śmierci i †matkę Krystynę
oraz ††przyjaciół: Marię i Zbigniewa Woźniaków;
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za wnuka Marcela z okazji 15. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;
11.00 – za Adelę Przybylską w 87. rocznicę urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę MB Bytomskiej;
12.15 – za rodzinę o nazwisku Dienst z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej oraz za ††z rodziny;
19.00 – za †Stefana Dylę w 2. rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK 21 LISTOPADA

7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za ††Mariannę i Jana Golusów;
18.00 – za †Błażeja Sołtysika.

WTOREK 22 LISTOPADA

7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za ††Helenę, Romualda i Ryszarda;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 23 LISTOPADA

7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za †Józefa Filipczyka w 24. rocznicę śmierci;
18.00 – Msza św. zbiorowa za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Jadwigę Klisowską; za †Lecha
Chojnackiego; za †Antoniego Golusa.

CZWARTEK 24 LISTOPADA

7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za Czesławę Andziak w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla całej rodziny i opiekę MB Bytom-
skiej;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 25 LISTOPADA

7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za †Beatę Starostecką;
18.00 – za †syna Adriana Przybyszewskiego w 2. rocznicę śmierci.

SOBOTA 26 LISTOPADA

7.00 – za††syna Adama Zachloda w 4. rocznicę śmierci, męża Rafała i syna Antoniego;
7.00 – za †Artura Żmudę;
18.00 – za †Barbarę Greczkowicz;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 27 LISTOPADA – I niedziela Adwentu

7.00 – za †Artura Żmudę;
9.00 – za ††Paulinę Muszak w 1. rocznicę śmierci i ojca Franciszka Muszaka;
10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Edwarda Szkotnickiego;
12.15 – za ††Józefa i Kornelię Oczkowiczów, Weronikę i Franciszka Książków, Janinę i Jó-
zefa Grabowskich, Alfredę, Jana i Genowefę Sołtysów, Piotra Oczkowicza i Sylwe-
stra Miszczyka, Barbarę, Zbigniewa i Marka Słomianych oraz ††rodziców z obu
stron wszystkich wymienionych osób;
19.00 – za Maję Paździor z okazji 1. rocznicy urodzin, jej rodziców i chrzestnych z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytom-
skiej.