NIEDZIELA 2 CZERWCA

7.00 – za ††Helenę, Jana i Norberta Bloków ich ††rodzeństwo i bratowe;

9.00 – za †Hannę Firganek;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Jadwigę Fichtel i za dusze w czyśćcu cierpiące;

11.00 – za †brata Anatola Szafrugę w 4. m-c po śmierci i za †matkę Zofię Szafrugę;

12.15 – za dzieci: Kamilę i Jana;

19.00 – za †Martę Olas (od koleżanek i kolegów z zespołu).

 

PONIEDZIAŁEK 3 CZERWCA

7.00 – za ††krewnych i znajomych;

18.00 – za ††Marię i Ignacego Matejczyków, Janinę i Wacława Nowakowskich, Ewę Ko-

niecko, Gintra Gembusa i Hildegardę Gembus;

18.00 – za ††Antoninę, i Tadeusza Brodów oraz brata Tadeusza.

 

WTOREK 4 CZERWCA 

7.00 – za ††Antoninę Chirowską-Raj i Tadeusza Raja;

18.00 – za †Czesława Faszczewskiego;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 5 CZERWCA  

7.00 – za ojczyznę;

18.00 – za ††Apolonię i Kazimierza Braunów oraz Stefana Głogowskiego;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Andrzeja Papiorka; za †Janusza

Makowieckiego.

 

CZWARTEK 6 CZERWCA

7.00 – za †ojca Reinholda;

18.00 – za †Pawła Wojaczka w 21. rocznicę śmierci, †żonę Cecylię, zięcia Antoniego,

††rodziców i teściów;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 7 CZERWCA uroczystość NSPJ

7.00 – za

18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 8 CZERWCA

7.00 – za

8.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

9.00 – za chorych, starszych, samotnych i bezdomnych;

14.00 – k-ł Ducha Św. – ślub;

18.00 – za †Leokadię Bryłę.

 

NIEDZIELA 9 CZERWCA

7.00 – za

9.00 – za Danutę Syjud z okazji 87. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Leokadię Bryłę;

chrzest: Przemysława Bartłomieja Fili;

12.15 – za Aleksandra Szostaka z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za Katarzynę i Barbarę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej.