NIEDZIELA 2 KWIETNIA – Niedziela Palmowa
7.00 – za †Stanisławę Grzywak w 2. rocznicę śmierci;
9.00 – za Jana Nowaczyka w 76. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;
10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ††rodziców Wojciecha i Kazimierę, †męża Ryszarda, wnuczka Kacpra i ††braci:
Jana, Stanisława i Romana;
12.15 – za †Piotra Müllera w 4.rocznicę śmierci, jego †żonę Adelajdę i ††rodziców z obu
stron;
19.00 – za †męża Stanisława Banasia w 8. rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK 3 KWIETNIA

7.00 – za †Barbarę Anioł w 1. rocznicę śmierci;
18.00 – za ††którymi są rodzice: Agnieszka Koloska i Wilhelm Koloska oraz dziadkowie
z obu stron;
18.00 – za ††Stefana i Małgorzatę Langerów oraz Zygmunta i Rozalię Grąbczewskich.

WTOREK 4 KWIETNIA

7.00 – za †Mariannę Ziemczonek, †Czesława Ziemczonka i †Joachima Muszalika;
18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 5 KWIETNIA

7.00 – za †męża Stefana Majora;
18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za ojczyznę; za Sandrę z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże; za koleżankę Marię z podziękowaniem za opiekę i wsparcie w chorobie; za do-
brodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i miłosierdzie Bo-
że dla zmarłych; za ††z ul. Korfantego 16.
CZWARTEK 6 KWIETNIA – Wielki Czwartek
18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej w int. kapłanów pracujących w naszej parafii i pochodzą-
cych z parafii;
18.00 – za ††kapłanów związanych z parafią pracą duszpasterską lub pochodzeniem;
18.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 7 KWIETNIA – Wielki Piątek
9.00 – Droga Krzyżowa;
18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku;
18.00 – k-ł Ducha Św. Liturgia w rycie trydenckim.

SOBOTA 8 KWIETNIA – Wielka Sobota
9.00 – Wspólna Adoracja przy Bożym Grobie;
20.00 – Liturgia Wielkiej Soboty;
20.00 – za †matkę Janinę Olejnik;
20.00 – za †Szymona Petrymusza;
21.00 – k-ł Ducha Św. Liturgia w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 9 KWIETNIA – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 – rezurekcja;
6.00 – za parafian;
9.00 – za †Danutę Sierżant w 4. rocznicę śmierci;
10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †męża Franciszka Gula, ††rodziców z obu stron, ††z pokrewieństwa i za dusze
w czyśćcu cierpiące;
12.15 – za ††Leokadię i Józefa Bryłów oraz Irenę i Jana Skrzypców.