NIEDZIELA 19 LISTOPADA

7.00 – za †ojca Włodzimierza Tomczyka w 40. rocznicę śmierci i †matkę Krystynę

oraz ††przyjaciół: Marię i Zbigniewa Woźniaków;

9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za Adelę Przybylską w 88. rocznicę urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę MB Bytomskiej;

11.00 – za Irenę Watałę w 87. rocznicę urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za †Jacka Kamińskiego oraz ††z rodziny z obu stron;

15.00 – za Wspólnotę Burego Misia;

19.00 – za Zdzisława Olejnika w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej dla niego i całej

rodziny.

 

PONIEDZIAŁEK 20 LISTOPADA

 

7.00 – za Marinę i Józefa z prośbą o odzyskanie zdrowia;

18.00 – za †Krzysztofa Hołysta.

 

WTOREK 21 LISTOPADA

 

7.00 – za Marinę i Józefa z prośbą o odzyskanie zdrowia;

18.00 – za †Krystynę Białczyk;

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

 

 

 

 

ŚRODA 22 LISTOPADA

 

7.00 – za

18.00 – za organistę Marcina Gada oraz za scholę z prośbą – za wstawiennictwem św. Cecylii

– o możliwość ciągłego doskonalenia warsztatu, nieustawania w nowych inicjatywach

twórczych i wzrastania w służbie Panu Bogu i tej parafii;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Urszulę Pelc.

 

CZWARTEK 23 LISTOPADA

 

7.00 – za †Waltra Helble;

18.00 – za

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 24 LISTOPADA

 

7.00 – za

18.00 – za †Irenę Karczmarzyk;

18.00 – za

 

SOBOTA 25 LISTOPADA

 

7.00 – za

18.00 – za †syna Adriana Przybyszewskiego w 3. rocznicę śmierci.

19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 26 LISTOPADA – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 

7.00 – za ††rodziców Paulinę i Franciszka Muszaków oraz Sabinę i Józefa Osidaczów;

9.00 – za †Barbarę Greczkowicz;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za córkę Małgorzatę i zięcia Jerzego oraz ich rodzinę z okazji rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Byt

12.15 – za Wojciecha Kochanowskiego z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem

za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

12.15 – za †Janinę Furman w 10. rocznicę śmierci, ††Juliana Furmana, Emilię Musiał, Broni-

sława Musiała i ††z rodziny z obu stron;

19.00 – za †Edwarda Szkotnickiego w 2. rocznicę śmierci.