NIEDZIELA 19 MARCA – 4. Niedziela Wielkiego Postu
7.00 – za †Czesława;
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za Karolinę Kulińską z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
12.15 – za ††rodziców Marię i Józefa Siwych;
12.15 – za Józefa z okazji 70. rocznicy urodzin oraz wszystkich, którzy modlili się o zdrowie
żony Walerii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo
Boże i opiekę MB Bytomskiej;
16.00 – za Wspólnotę Burego Misia;
19.00 – za †męża Kazimierza Zapytowskiego w 18. rocznicę śmierci, ††siostrę Krystianę
i szwagra Antoniego Lubicz-Posochowskich oraz ††dziadków z obu stron.

PONIEDZIAŁEK 20 MARCA
– uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
7.00 – za †Czesława;
18.00 – za †Józefa Bryłę i †Leokadię;
18.00 – za †Józefa Filipczyka w 25. rocznicę śmierci.

WTOREK 21 MARCA
7.00 – za †Czesława;
18.00 – za †Bogusławę Grin;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 22 MARCA

7.00 – za †Czesława;
18.00 – za †Michalinę Goryl, ††rodziców i rodzeństwo;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Edwarda Skotnickiego;
za ††z ul. Korfantego 16.

CZWARTEK 23 MARCA

7.00 – za †Czesława;
18.00 – za †Józefa Przywarę oraz ††Julię i Józefa Lisów;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 24 MARCA

7.00 – za †Czesława;
18.00 – za †Zofię Stolarczyk w m-c po śmierci;
18.00 – za †Celinę Buczmę.

SOBOTA 25 MARCA – uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7.00 – za †Czesława;
18.00 – za †siostrę Jadwigę Wróbel w 11. rocznicę śmierci;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 26 MARCA – 5. Niedziela Wielkiego Postu

7.00 – za ††Helenę i Jana oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej
nad całą rodziną;
9.00 – za †Barbarę Greczkowicz;
9.00 – za †Czesława;
10.00 – k-ł Ducha Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ks. Proboszcza z okazji rocznicy urodzin;
12.15 – za Kingę i Pawła z prośbą o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie;
19.00 – za ††teściów Chmilińskich oraz Romualda Dąbrowskiego i Rozalię Zacharczuk.