NIEDZIELA 19 LUTEGO
7.00 – za parafian;
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Żanetę Czachorowską;
12.15 – za †Wiesława Wieczorka w 1. rocznicę śmierci, ††Bronisławę i Stefana Wieczorków
oraz Władysława i Wojciecha Tomczaków;
19.00 – za †Edwarda Sajnoka (od sąsiadów z ul. Katowickiej 19).

PONIEDZIAŁEK 20 LUTEGO
7.00 – za
18.00 – za †Tadeusza Brodę w 5. rocznicę śmierci;
18.00 – za

WTOREK 21 LUTEGO
7.00 – za Herminę Kulińską z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
15.30 – za †Katarzynę Grzegorczyk i ††pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej
w Bytomiu (od pracowników i uczniów);
18.00 – za ††Kazimierza, Wincentego i Emilię Kołków oraz Jana, Marię, Urszulę i Zbignie-
wa Czechów;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 22 LUTEGO – Popielec
7.00 – za
9.00 – za
18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Lecha Chojnackiego; za †Edwar-
da Szkotnickiego;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

CZWARTEK 23 LUTEGO

7.00 – za
18.00 – za
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 24 LUTEGO
7.00 – za
18.00 – za †syna Arkadiusza w 2. rocznicę śmierci i †męża Jana;
18.00 – za ††Lidię, Józefa i Henryka Gandyków oraz ††z rodzin Gandyków i Barchańskich.

SOBOTA 25 LUTEGO
7.00 – za
18.00 – za †† Jana i Bronisławę Wichrów oraz synów: Jana, Tadeusza i Adama;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 26 LUTEGO – 1. Niedziela Wielkiego Postu
7.00 – za Joannę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o łaski i opiekę MB Bytomskiej nad całą rodziną;
9.00 – za †Barbarę Greczkowicz;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.
11.00 – za †męża Wilhelma Grochlę;
12.15 – za Bartosza z okazji 40. rocznicy urodzin oraz ojca Lecha z okazji rocznicy urodzin
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże;
19.00 – za †† Henryka i Marię Kaczmarków.