NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA 

 

7.00 – za Kacpra z okazji  25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB Bytomskiej;

9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Leopolda Fichtela i Stanisława Trzcionkę;

11.00 – za ††Teresę Mycę, Ewę Mycę oraz ††z rodzin Myców i Mielcarków;

12.15 – dziękczynna za 25 lat sprawowania urzędu proboszcza w naszej parafii

przez ks. Piotra Kopca;

19.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej.

 

PONIEDZIAŁEK 18 WRZEŚNIA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

7.30 – za †Witolda Wołyńca (pogrzebowa);

18.00 – za †Mariana w 40. rocznicę śmierci, ††Agnieszkę, Augustyna, Wiktorię i Marię;

18.00 – za †Barbarę Jasińską.

 

WTOREK 19 WRZEŚNIA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †Krystynę Białczyk w m-c po śmierci;

19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 20 WRZEŚNIA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

14.00 – ślub: Natalia Kwolek – Dawid Prudlik;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za Lucynę Kwasik w 85. rocznicę urodzin z podziękowaniem

za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i miłosierdzie

Boże dla zmarłych; za ††Helenę i Marię Rduch oraz †Artura Hajzera; za †Urszulę Pelc.

 

CZWARTEK 21 WRZEŚNIA

 

7.00 – za †ks. bpa Jana Wieczorka;

18.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 22 WRZEŚNIA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za ††rodziców Sabinę i Piotra oraz rodzeństwo Jana i Grażynę;

18.00 – za Rudolfa Szygę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB Bytomskiej.

 

SOBOTA 23 WRZEŚNIA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za Mirosława Mosia z okazji  64. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB Bytomskiej;

19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 24 WRZEŚNIA   

 

7.00 – za †Karola Klucznego w 1. rocznicę śmierci;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

9.00 – za Krystynę z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

10.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Wojciecha Turonia;

12.15 – za ††męża Jerzego Ryszczyka, siostrę Barbarę, teściów Halinę i Kazimierza Rysz-

czyków oraz Ryszarda Kisiela;

14.00 – ślub: Katarzyna Sierniak – Kamil Dycha;

19.00 – za Teresę i Edwarda Krótkich z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB Bytomskiej;

19.00 – za Arkadiusza Popławskiego w rocznicę urodzin oraz wszystkich ofiarodawców Fun-

duszu Organowego z podziękowaniem za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę MB Bytomskiej.