NIEDZIELA 17 MARCA – 5. Niedziela Wielkiego Postu
7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †męża Kazimierza Zapytowskiego w 19. rocznicę śmierci, ††siostrę Krystianę
i szwagra Antoniego Lubicz-Posochowskich oraz ††rodziców z obu stron;
12.15 – za ††rodziców Marię i Józefa Siwych;
15.00 – za Wspólnotę Burego Misia;
19.00 – za †† Kazimierza i Stanisława Pawełków.

PONIEDZIAŁEK 18 MARCA
7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;
18.00 – za †Alinę Binkofską w 1. rocznicę śmierci;
18.00 – za ††rodziców Stefana i Lidię Zychlerów oraz za ††z rodzin: Gryzików, Zychlerów,
Miedzów, Chryptowiczów i Witwickich.

WTOREK 19 MARCA – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;
18.00 – za ††Józefa i Leokadię Bryłów;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 20 MARCA
7.00 – za †Andrzeja Guzdka;
18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Jerzego Kaweckiego; za †Hel-
muta Piskonia; za dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK 21 MARCA
7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;
18.00 – za †Bogusławę Grin;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 22 MARCA
7.00 – za ††rodziców Juliannę i Bronisława Bukwaldów;
18.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;
18.00 – za Anetę Olszewską z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej.

SOBOTA 23 MARCA
7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;
8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
18.00 – za ††Jana i Józefę Wichrów oraz ††synów: Jana, Tadeusza, Adama i Mariana.

NIEDZIELA 24 MARCA – Niedziela Palmowa
7.00 – za ††rodziców Urszulę i Józefa;
9.00 – za †siostrę Jadwigę Wróbel;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ††rodziców Juliana i Marię de Oleśkowicz-Popielów oraz ††dziadków z obu
stron;
12.15 – za Genowefę Gul z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
19.00 – za ††Leopolda, Helenę, Lidię, Waltra i Mikę Urbanków.