NIEDZIELA 16 LIPCA

7.00 – za Oliwię Mickiewicz w 1. rocznicę urodzin, jej rodziców i chrzestnych z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytom-
skiej;
9.00 – za zmarłych i żyjących czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.
11.00 – za †męża Czesława Czerwińskiego;
19.00 – za Joannę i Michała z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej.

PONIEDZIAŁEK 17 LIPCA

7.00 – za †ks. prob. Eugeniusza Piotrowskiego;
18.00 – za Wiktorię Jabłońską w 1. rocznicę urodzin, jej rodziców i chrzestnych z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytom-
skiej.

WTOREK 18 LIPCA

7.00 – za Halinę z prośbą o powrót do zdrowia i wstawiennictwo MB Bytomskiej;
18.00 – za ††Ignacego i Marię Matejczyków, Janinę i Wacława Nowakowskich, Gintra
Gembusa, Ewę Koniecko i Hildegardę Gembus;
19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 19 LIPCA

7.00 – za ††rodziców Annę i Szczepana Bilów, †brata Tadeusza Bila, ††dziadków Martę
i Jana Gawliczków, za ††Anielę i Wawrzyńca Bilów oraz córkę Stanisławę Bil;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za zawodników, trenerów, kibiców i działaczy K.S. Polonia By-
tom z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opie-
kę MB Bytomskiej; za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych.
CZWARTEK 20 LIPCA

7.00 – za Halinę z prośbą o powrót do zdrowia i wstawiennictwo MB Bytomskiej;
18.00 – za kapłanów z prośbą o nowe powołania;
19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 21 LIPCA

7.00 – za
18.00 – za ††babcię Jadwigę Gerulę i jej męża Franciszka w 33. rocznicę śmierci, †brata
Mariana Bartoszka w 4. rocznicę śmierci, jego ††rodziców Katarzynę i Stanisława
oraz brata Ryszarda Bartoszka.

SOBOTA 22 LIPCA

7.00 – za Halinę z prośbą o powrót do zdrowia i wstawiennictwo MB Bytomskiej;
18.00 – za Augustyna i Barbarę Miszów, Jerzego i Zofię Grosów oraz ††krewnych;
19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 23 LIPCA

7.00 – za Antoniego Marczyńskiego z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB By-
tomskiej oraz o radość życia wiecznego dla jego †żony;
9.00 – za
10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ††rodziców Leokadię i Bolesława, siostrę Marię, szwagra Józefa i swatową
Elżbietę;
19.00 – za ††Witkowskich: Zenonę, Eugeniusza, Annę oraz Andrzeja w 6. rocznicę śmierci.