NIEDZIELA 15 STYCZNIA
7.00 – w pewnej intencji z prośbą o odzyskanie wiary i pokoju ducha;
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Kazimierza Strochalskiego, ††Józefa, Józefę i Tadeusza Strochalskich, Marię
i Jana Bajców, Piotra Beitza, Wernera i Teresę Sapichów oraz Urszulę Wójtowicz;
12.15 – za †matkę Eufrozynę w 9. rocznicę śmierci i †siostrę Marię w 3. rocznicę śmierci;
16.00 – za członków Wspólnoty Burego Misia;
19.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego.

PONIEDZIAŁEK 16 STYCZNIA
7.00 – za ††z rodzin Fornalików i Góralików;
18.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego.

WTOREK 17 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
18.00 – za †Mariannę Dąbrowską (od sąsiadów z ul. Żołnierza Polskiego);
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 18 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za Gabrielę Paprotną z okazji 65. rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB
Bytomskiej; za Elżbietę Buchcik z prośbą o zdrowie; za dobrodziejów parafii z pro-
śbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Ja-
dwigę Klisowską; za †Lecha Chojnackiego.

CZWARTEK 19 STYCZNIA
7.00 – za ††dziadków: Janinę, Feliksę, Salomeę i Józefa oraz Helenę i Franciszka;
18.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 20 STYCZNIA
7.00 – za ††rodziców Hildegardę i Tadeusza Karolczuków;
18.00 – za †Grzegorza Styrnę i ††rodziców;
18.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego.

SOBOTA 21 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
18.00 – za †Adelajdę Müller w m-c po śmierci;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 22 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
9.00 – za ††rodziców, rodzeństwo i Jana Kulińskiego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Franciszkę Knecht w 1. rocznicę śmierci oraz ††Franciszka Knechta i Jana
Urbaniaka;
12.15 – za ††Dorotę Trzcionkę i jej syna Stanisława;
19.00 – za †Tadeusza Brodę w 40. rocznicę śmierci.