NIEDZIELA 14 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

9.00 – za ††Edwardę i Pawła Kubiców;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Krzysztofa w 20. rocznicę śmierci;

12.15 – za wnuka Kamila w 20. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej;

19.00 – za †Józefa Derdę.

 

PONIEDZIAŁEK 15 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

7.00 – za Krzysztofa Brzuśniana z prośbą o zdrowie;

18.00 – za ††Kazimierza, Józefa, Józefę i Tadeusza Strochalskich, Teresę i Wernera Sapi-

chów, Urszulę Wójtowicz, Piotra Beitza, Marię i Jana Bajców oraz Annę Wieszalę.

 

WTOREK 16 STYCZNIA 

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za †Urszulę Pelc (od wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 3);

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 17 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za ††dziadków: Janinę, Feliksę, Salomeę i Józefa oraz Helenę i Franciszka;

18.00 – Msza św. zbiorowa za: dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych.

 

CZWARTEK 18 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za ††z rodzin Węgrzynów i Szczygłów;

19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 19 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

18.00 – za †męża, ††braci z rodzinami i ††rodziców z obu stron;

18.00 – za

 

SOBOTA 20 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

18.00 – za ††rodziców Stefanię i Jerzego Gruszków.

 

NIEDZIELA 21 STYCZNIA

7.00 – przez wstawiennictwo MB Bytomskiej i św. Józefa za Joannę i Dawida z prośbą

o uzdrowienie ich małżeństwa;

9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Franciszka Knechta, Franciszkę Knecht i Jana Urbaniaka;

12.15 – za ††Dorotę Trzcionkę i jej syna Stanisława;

16.00 – za Wspólnotę Burego Misia;

19.00 – za †Jarosława Nasiłowskiego w m-c po śmierci.