NIEDZIELA 12 LISTOPADA

7.00 – za †ks. prob. Henryka Mokrosa w 11. rocznicę śmierci;
9.00 – za ††rodziców Stefana i Helenę w rocznicę śmierci, †siostrę Teresę Biskup oraz za††Irenę i Stanisława Skowrońskich;
10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Emila Leśniczaka oraz ††z rodzin Fichtelów i Lassonów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
12.15 – za dzieci przyjmujące sakrament chrztu Św.: Karola Kamila Grabowskiego i Maję Zuzannę Wyciślik;
błogosławieństwo rocznego dziecka: Marii Hrycyszyn;
19.00 – za Kamila Sowę z prośbą o znalezienie dobrej żony.

PONIEDZIAŁEK 13 LISTOPADA

7.00 – za †Mariana Siewniaka;
18.00 – za †Pawła Nokielskiego w 30. rocznicę śmierci, †Anielę Nokielską i ††rodziców
z obu stron;
18.00 – za

WTOREK 14 LISTOPADA

7.00 – za †Mariana Siewniaka;
18.00 – za ††rodziców Edwarda i Gerardę Styrnów oraz †brata Grzegorza Styrnę;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 15 LISTOPADA

7.00 – za †Mariana Siewniaka;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Urszulę Pelc.

CZWARTEK 16 LISTOPADA

7.00 – za Irenę Wilemską z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;
18.00 – za ††Gertrudę, Tadeusza i Mariana Paszkiewiczów;
18.00 – za ††strażaków;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 17 LISTOPADA

7.00 – za †Roberta Gruszkę;
18.00 – za †męża Stefana Majora;
18.00 – za kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

SOBOTA 18 LISTOPADA

7.00 – za
18.00 – za †męża Romualda w 10. rocznicę śmierci;
19.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 19 LISTOPADA
7.00 – za †ojca Włodzimierza Tomczyka w 40. rocznicę śmierci i †matkę Krystynę oraz ††przyjaciół: Marię i Zbigniewa Woźniaków;
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za Adelę Przybylską w 88. rocznicę urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę MB Bytomskiej;
11.00 – za Irenę Watałę w 87. rocznicę urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę MB Bytomskiej;
12.15 – za †Jacka Kamińskiego oraz ††z rodziny z obu stron;
15.00 – za Wspólnotę Burego Misia;
19.00 – za Zdzisława Olejnika w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej dla niego
i całej rodziny.