NIEDZIELA 12 MAJA – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

7.00 – za ††Jerzego i Edytę Lempów;

9.00 – za †Józefę w 7. rocznicę śmierci oraz †ojca Stanisława;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za obchodzących 60. rocznicę 1. Komunii Świętej w tej parafii;

12.15 – za Elżbietę Raszyńską z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za wszelkie

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB By-

tomskiej;

19.00 – za †Krystynę Frey.

 

PONIEDZIAŁEK 13 MAJA

 

7.00 – za †Martę Olas;

18.00 – za †matkę Janinę Olejnik;

18.00 – za ††rodziców Marię i Bolesława.

 

WTOREK 14 MAJA

 

7.00 – za †Marię Kokot w 25. rocznicę śmierci;

18.00 – za †męża Józefa Przywarę w 9. rocznicę śmierci;

19.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 15 MAJA 

 

7.00 – za

18.00 – za †Zofię Czarkowską w 12. rocznicę śmierci;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za ††Elżbietę Klarenbach w 15. ro-

cznicę śmierci, matkę Katarzynę, siostrę Elżbietę i brata Mieczysława; za †męża

Władysława Buławkę, ††Katarzynę i Piotra Lewkowskich oraz Piotra Mańdoka;

za †Krystynę Schmidt w rocznicę śmierci.

 

CZWARTEK 16 MAJA 

 

7.00 – za †Martę Olas (od koleżeństwa z Krakowa);

18.00 – za ††Marię i Waltra Szczyrbów oraz Erwina Skorupę;

18.30 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 17 MAJA

 

7.00 – za ††matkę Aleksandrę Dębicką, ojca Władysława Dębickiego, brata Janusza Dębic-

kiego, męża Marka Pawłowskiego oraz ††z rodzin Pawłowskich i Śliwińskich;

18.00 – za Stanisława Dąbrowę z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej;

18.00 – za kapłanów.

 

SOBOTA 18 MAJA

 

7.00 – za

8.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

18.00 – za ††matkę Adelę Bochenek w 4. rocznicę śmierci i ojca Józefa.

 

NIEDZIELA 19 MAJA

– uroczystość Zesłania Ducha Świętego;

 

7.00 – za ††Marię Cabałę, Władysława Cabałę, Wojciecha Fudalę i za dusze w czyśćcu

cierpiące;

9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;

10.00 – k-ł Ducha Św. Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Franciszka i Franciszkę Knechtów oraz Jana Urbaniaka;

12.15 – za dzieci przystępujące do 1. Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców i chrzestnych;

19.00 – za ††Huberta i Helenę Franików.