NIEDZIELA 12 MARCA – 3. Niedziela Wielkiego Postu
7.00 – za †Ireneusza Burdę;
9.00 – za †Czesława;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za Antoninę Olszowską z okazji 7. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;
12.15 – za dzieci przyjmujące sakrament chrztu św.: Kacpra Łukasza Bartochę;
19.00 – za ††z rodziny Urbanków: Leopolda, Helenę, Waltra, Lidię i Mikę.

PONIEDZIAŁEK 13 MARCA
7.00 – za †Czesława;
18.00 – za ††rodziców Wiktorię i Bolesława Krawczyków oraz Ilzę Badurę i Włodzimierza
Myśliwca;
18.00 – za †syna Rolanda oraz ††rodziców Magdalenę i Emila Gomoluchów.

WTOREK 14 MARCA
7.00 – za †Czesława;
18.00 – za synów Damiana i Mateusza z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę
MB Bytomskiej;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 15 MARCA
7.00 – za †Czesława;
18.00 – za ††rodziców Juliannę i Bronisława Bukwaldów, ††dziadków Mariannę i Wawrzyń-
ca Bukwaldów, ††babcię i dziadka Jęczmyków, †babcię Eleonorę Bruckner, ††Zbig-
niewa i Bogumiłę Zamżyckich;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Lecha Chojnackiego.
CZWARTEK 16 MARCA
7.00 – za †Czesława;
9.00 – za Janusza Bryłę z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Bytomskiej;
18.00 – za ††rodziców, którymi są: Maria Czaja i Jan Czaja oraz za ††dziadków z obu stron;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 17 MARCA
7.00 – za †Czesława;
9.00 – za ††dziadków Helenę i Jana Oskwarków, Magdalenę i Józefa Susków oraz †wujka
Jana Suska;
18.00 – za ojczyznę;
18.00 – za †† Kazimierza, Stanisława i Marię Pawełków.

SOBOTA 18 MARCA
7.00 – za †Czesława;
9.00 – za †ojca Józefa;
18.00 – za ††rodziców Stefana i Lidię, ††dziadków z obu stron oraz ††z rodzin: Gryzików,
Witwickich i Cheptowiczów;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 19 MARCA – 4. Niedziela Wielkiego Postu
7.00 – za †Czesława;
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za Karolinę Kulińską z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
12.15 – za ††rodziców Marię i Józefa Siwych;
12.15 – za Józefa z okazji 70. rocznicy urodzin oraz wszystkich, którzy modlili się o zdrowie
żony Walerii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo
Boże i opiekę MB Bytomskiej;
16.00 – za Wspólnotę Burego Misia;
19.00 – za †męża Kazimierza Zapytowskiego w 18. rocznicę śmierci, ††siostrę Krystianę
i szwagra Antoniego Lubicz-Posochowskich oraz ††dziadków z obu stron.