NIEDZIELA 12 LUTEGO
7.00 – za †Renatę Krafczyk;
9.00 – za Bognę Obrączkową z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Wiktoryna Grąbczewskiego;
12.15 – za dzieci przyjmujące sakrament chrztu św.: Laurę Żanetę Lipińską i Mateusza Euge-
niusza Szustera;
12.15 – za Krystynę Białczyk w 75. rocznicę urodzin oraz za jej wnuka Tymona w 1. rocz-
nicę urodzin, jego rodziców i chrzestnych z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej nad całą rodziną;
19.00 – za †Ewę Ziomek w 22. rocznicę śmierci, ††Jana Ziomka, Petronelę Smelik, Krzy-
sztofa Ziomka i ††rodziców z obu stron.

PONIEDZIAŁEK 13 LUTEGO
7.00 – za
18.00 – za ††rodziców Władysławę i Walentego Modlińskich, ††teściów Mariannę
i Marcina Morgów oraz ††męża Czesława i syna Leszka;
18.00 – za †Bogdana Węgrzyna w 30 dni po śmierci.

WTOREK 14 LUTEGO
7.00 – za
18.00 – za ojczyznę;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 15 LUTEGO
7.00 – za
18.00 – w pewnej int. z prośbą o mądry wybór władz gotowych do służby ludziom
oraz z prośbą o zdrowie;
18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Lecha Chojnackiego; za †matkę
Marię, za ††Edwarda i braci oraz za Wiesławę z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie.

CZWARTEK 16 LUTEGO
7.00 – za Tadeusza z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;
18.00 – za
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 17 LUTEGO
7.00 – za
18.00 – za ††Cecylię Wojaczek w 23. rocznicę śmierci, męża Pawła, zięcia Antoniego,
††rodziców i teściów;
18.00 – za ††Marię, Konstancję oraz ††dziadków.

SOBOTA 18 LUTEGO
7.00 –
12.00 – chrzest: Antoniego Jurkiewicza;
18.00 – za †Piotra Czichego, ††Elżbietę i Zygmunta Czichych, rodziców Kunegundę
i Vincentego Czichych oraz teściów Reginę i Pawła Mesów;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 19 LUTEGO
7.00 – za
9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Żanetę Czachorowską;
12.15 – za †Wiesława Wieczorka w 1. rocznicę śmierci, ††Bronisławę i Stefana Wieczorków
oraz Władysława i Wojciecha Tomczaków;
19.00 – za †Edwarda Sajnoka (od sąsiadów z ul. Katowickiej 19).