NIEDZIELA 10 GRUDNIA – II niedziela Adwentu

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

9.00 – za †męża Czesława Czerwińskiego, ††rodziców: Katarzynę i Feliksa Grześków

oraz Stanisławę i Józefa Czerwińskich;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Wojciecha Turonia;

12.15 – za †Alfredę Dziub;

19.00 – za ††Kazimierza i Alfredę Drathów, ich syna Tadeusza, za ††Stanisława i Leokadię

Glewiczów, Józefę Sugalską i jej syna Bolesława oraz Stefanię Ładę.

 

PONIEDZIAŁEK 11 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †Stanisława Hornika w 4. rocznicę śmierci.

 

WTOREK 12 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †Annę Ledwoch w 17. rocznicę śmierci.

 

ŚRODA 13 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Urszulę Pelc; za †Norberta Gór-

nego w 4. rocznicę śmierci; za †Mirosława Krzywickiego w rocznicę śmierci i †Irenę

Nowak w 3. m-c po śmierci.

 

CZWARTEK 14 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †Zbigniewa Gierlottę.

 

PIĄTEK 15 GRUDNIA

6.15 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †Adama Wysockiego w 4. rocznicę śmierci.

 

SOBOTA 16 GRUDNIA

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

8.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

18.00 – za †męża Waleriana Musiała, za ††rodziców Hutków i Musiałów oraz za dusze

w czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA 17 GRUDNIA – III niedziela Adwentu

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

9.00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††Romana, Tadeusza i Janinę Betlejów;

12.15 – za ††z rodziny Kuców: Stanisława, Mariana, Michała i Annę oraz Anielę Ziober;

15.00 – za Wspólnotę Burego Misia;

19.00 – za ††ojca Mariana Pruskiego i siostrę Iwonę Pruską-Spindel.