NIEDZIELA 1 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

9.00 – za †Franciszkę Obrączkową;

10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za ††męża Ryszarda w 35. rocznicę śmierci, wnuka Kacpra, ††rodziców: Kazimierę

i Wojciecha oraz braci: Jana, Stanisława i Romana;

12.15 – za ††rodziców Władysławę i Stanisława Charzewskich, Mariannę i Andrzeja Babia-

ków oraz za††rodzeństwo z obu stron;

19.00 – za †syna Mariusza Zapytowskiego w 19. rocznicę śmierci, ††rodziców i dziadków

z obu stron.

 

 

PONIEDZIAŁEK 2 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †Stanisława Hylińskiego w 3. rocznicę śmierci;

18.00 – za Karolinę z prośbą o powrót do zdrowia.

 

WTOREK 3 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †Teresę Głowacką;

19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

ŚRODA 4 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †ojca Franciszka Kloca w rocznicę śmierci;

18.00 – Msza św. zbiorowa: za Genowefę Gul z prośbą o zdrowie; za dobrodziejów parafii

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych;

za †Urszulę Pelc.

 

CZWARTEK 5 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za ††Józefa i Kornelię Oczkowiczów, Weronikę i Franciszka Książków, Janiny i Jó-

zefa Grabowskich, Alfredy, Jana i Genowefy Sołtysów, Piotra Oczkowicza, Sylwestra

Miszczyka, Barbary, Zbigniewa i Marka Słomianych oraz ††rodziców z obu stron;

19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

PIĄTEK 6 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

SOBOTA 7 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych;

7.00 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

18.00 – za †Marię Binkofską w 2. rocznicę śmierci i †Henryka Binkofskiego;

19.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim.

 

NIEDZIELA 8 PAŹDZIERNIKA

 

7.00 – za †Hildegardę Karolczuk w 3. rocznicę śmierci;

9.00 – za ††Kazimierę i Tadeusza Kowalskich oraz Zenona i Irenę Miecznikowskich;

10.00 – k-ł Ducha Św. – Msza Św. w rycie trydenckim;

11.00 – za †Ewę Mycę w 37. rocznicę śmierci;

chrzest: Liwii Stanisławy Markowicz;

12.15 – za Halinę z prośbą o pełny powrót do zdrowia za wstawiennictwem MB Bytomskiej;

15.00 – za Wspólnotę Burego Misia;

19.00 – za Teresę i Edwarda Krótkich z okazji 60. rocznicy ślubu z podziękowaniem

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bytomskiej.

.