NIEDZIELA 1 STYCZNIA – Nowy Rok Pański 2023
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

7.00 – za parafian;
9.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †Wojciecha Turonia;
12.15 – za ††Annę, Marię, Jana i Wojciecha;
19.00 – za †Zdzisława Stułę, ††rodziców i dziadków z obu stron.

PONIEDZIAŁEK 2 STYCZNIA

7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
7.00 – za
18.00 – za

WTOREK 3 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
18.00 – za †Edwarda Strocenia w 20. rocznicę śmierci;
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

ŚRODA 4 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
7.00 – w int.
18.00 – Msza św. zbiorowa za: dobrodziejów parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla żyjących i miłosierdzie Boże dla zmarłych; za †Jadwigę Klisowską; za †Lecha
Chojnackiego; za ††Elżbietę i Ryszarda Kściuczyków..

CZWARTEK 5 STYCZNIA
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
18.00 – za
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

PIĄTEK 6 STYCZNIA– uroczystość Objawienia Pańskiego
7.00 – za
9.00 – za ††rodziców Leokadię i Bolesława, siostrę Marię, szwagra Józefa i swatową
Elżbietę;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
12.15 – za dusze w czyśćcu cierpiące;
19.00 – za ††Jana Sujkę w 34. rocznicę śmierci, Zofię Sujkę, Alicję Szkudlarek i ††rodziców
z obu stron.

SOBOTA 7 STYCZNIA
7.00 – za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych;
7.00 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
18.00 – za
19.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim.

NIEDZIELA 8 STYCZNIA – Niedziela Chrztu Pańskiego
7.00 – za ††dziadków Felicję, Gertrudę, Józefa i Pawła;
9.00 – za †Pawła Kubicę;
10.00 – k-ł Ducha Św. Msza Św. w rycie trydenckim;
11.00 – za ††rodziców Teresę i Augustyna Sznelerów, †siostrę Małgorzatę oraz ††z rodzin
Sznelerów i Jonków;
12.15 – za †żonę Aleksandrę Kostosz z prośbą o dar zbawienia i radość życia wiecznego;
19.00 – za ††z rodziny Waletków: Jerzego, Alicję, Barbarę, Jana i Marię.