W miejsce mechanicznego instrumentu Johanna Haasa z II połowy XIX w., który musiał zostać rozebrany ze względu na prace naprawcze kościoła spowodowane szkodami górniczymi, w roku 1970 zbudowane zostały przez Włodzimierza Truszczyńskiego nowe organy.
Ówczesny proboszcz, ks. prof. Wacław Schenk, nakazał, by przy budowie nowych organów odsłonięta została rozeta, którą wcześniejsze organy w całości zasłaniały (ogromny prospekt sięgał po samo sklepienie). W tamtych czasach, aż do roku 1998, organistą kościoła mariackiego był Józef Siwy, członek diecezjalnej komisji ds. muzyki kościelnej, autor wielu harmonizacji chorałowych, kompozytor i dyrygent chóru. Z zachowanej, niestety bardzo ubogiej dokumentacji, wynika, że organy pod jego opieką były w bardzo dobrym stanie. Jeszcze za jego czasów przeszły pierwszy generalny remont.
Bieżące naprawy i remonty wykonywał organmistrz Olgierd Nowakowski z Zabrza, który w 2018 roku wykonał kolejny remont generalny organów (za wyjątkiem stołu gry), podczas którego zlikwidowany został nieczynny już głos Subkontra 32’, a także Kwintbas 5⅓’. Subkontra zastąpiona została całkiem nowym głosem Kwintbas 10⅔, a w miejsce starego Kwintbasu wstawiony został Róg nocny (kryty) 4’.

Dopełnieniem tych prac był generalny remont kontuaru, który w 2022 roku wykonała Pracownia Organów Piszczałkowych Barcik i Dźwigoń. Renowacji poddane zostały wszystkie klawiatury i stolarka. Zamontowano nową elektrykę sterującą. Włączniki i tabliczki rejestrowe również zostały wymienione na nowe. W sekcji manuału I dodano włączniki dzwonów rurowych i dzwonków, a manuał II został przygotowany na dodanie głosu Vox coelestis 8′. Dodatkowo zamontowano włączniki czterech perkusjonaliów. Montaż wyżej wymienionych urządzeń będzie realizowany sukcesywnie. Możliwości organów zostały znacznie wzbogacone połączeniami oktawowymi, a także dwiema dodatkowymi stałymi kombinacjami i możliwością dołączenia Crescendo (Cr+) oraz rejestracji ręcznej (R+) do innej, dowolnej włączonej funkcji. W kontuarze zamontowane zostało nowe oświetlenie, efektowną iluminację zyskał również prospekt.

 

Uroczysta Msza Święta z wybudzeniem i poświęceniem w pełni wyremontowanych organów odbyła się 25 września 2022 roku o godzinie 11:00. Przy organach zasiadał organista mariacki, Marcin Gad. Koncert inauguracyjny wykonał tego samego dnia o godzinie 17:30 organista Arkadiusz Popławski.

 

Obecny instrument posiada 44 głosy (w tym 6 głosów językowych) rozmieszczone pomiędzy 4 sekcje: 3 manuały i pedał. Znajdują się one, patrząc od strony prezbiterium:

 • Sekcja I manuału: po lewej stronie.
 • Sekcja II manuału: w szafie ekspresyjnej, pod rozetą.
 • Sekcja III manuału: na samym środku, za najniższą częścią prospektu.
 • Sekcja Pedału: po prawej stronie, oraz na środku, pomiędzy sekcją manuałów III i II.

Sekcje manuałów są 2-poziomowe. Największe piszczałki głosów Pryncypał 16′ z pierwszego manuału i Pryncypałbas 16′ z pedału znajdują się na zewnątrz szafy organowej. Stół gry stoi bokiem do prezbiterium.

 

Dyspozycja naszych organów:

Manuał I:

 1. Pryncypał 16′
 2. Pryncypał 8′
 3. Bourdon 8′
 4. Gemshorn 8′
 5. Oktawa 4′
 6. Rurflet 4′
 7. Kwinta 2⅔’
 8. Superoktawa 2′
 9. Mixtura 4ch
 10. Szarf 3ch
 11. Trompet 8′
 12. Clairon 4′
 13. II-I
 14. III-I
 15. Dzwony 
 16. Dzwonki

Manuał II:

 1. Kwintadena 16′
 2. Pryncypał fletowy 8′
 3. Flet minor 8′
 4. Salicet 8′
 5. Vox coelestis 8′
 6. Prestant 4′
 7. Róg nocny 4′
 8. Nasard 2⅔’
 9. Gemshorn 2′
 10. Tercja 1⅗’
 11. Mixtura 4ch
 12. Obój 8′
 13. III-II
 14. Tremolo

Manuał III:

 1. Holflet 8′
 2. Klarnet labialny 8′
 3. Pryncypał 4′
 4. Bachflet 4′
 5. Oktawina 2′
 6. Kwinta 1⅓’
 7. Pryncypał 1′
 8. Tercjan 2ch
 9. Cymbel 3ch
 10. Krumhorn 8′
 11. Tremolo

Pedał:

 1. Pryncypałbas 16′
 2. Subbas 16′
 3. Kwintbas 10⅔’
 4. Oktawbas 8′
 5. Fletbas 8′
 6. Choralbas 4′
 7. Róg nocny 4′
 8. Rożek 2′
 9. Kornet 4ch
 10. Puzon 16
 11. Fagot 8′
 12. I-P
 13. II-P
 14. III-P

(Głosy wypisane pogrubionymi literami są językowe, a te oznaczone kursywą zostaną dopiero dobudowane.)

Połączenia oktawowe:

 1. Super I-P
 2. Super I
 3. Sub I
 4. Super II-I
 5. Sub II-I
 6. Sub III-II
 7. Super II
 8. Sub II
 9. Sub III-II
 10. Sub III

Stałe kombinacje:

 1. Piano
 2. Mezzoforte
 3. Forte
 4. Pleno
 5. Tutti
 6. General Tutti (Tutti + wszystkie połączenia oktawowe)

Dodatkowymi pomocami są:

 • dwie wolne kombinacje,
 • 10-stopniowe Crescendo,
 • AP – automat pedałowy,
 • wyłącznik głosów językowych,
 • R+ – możliwość ręcznego rejestrowania przy włączonej jakiejkolwiek innej funkcji,
 • Cr+ – możliwość używania Crescendo przy włączonej jakiejkolwiek innej funkcji.

 

W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji, zobaczenia naszego instrumentu z bliska lub zorganizowania w naszym kościele koncertu, prosimy o kontakt z naszym organistą:
Marcin Gad, tel. 661 540 740