Każdy, kto szczerze i bez oszukiwania samego siebie rozmyśla nad swoim życiem, musi przyznać, że przez zaniedbanie dobra i czynienie zła, zgrzeszył myślą, mową i uczynkiem, i to z własnej winy. To często boli i zawstydza.

Prawdziwym wyzwoleniem jest Dobra Nowina o Bogu, który jako dobry Ojciec przebacza każdemu, kto za swoje grzechy żałuje i prosi o przebaczenie.

Kto chce przyjąć sakrament pokuty, ten musi:

  • zastanowić się nad sobą – zrobić rachunek sumienia;
  • żałować za swoje grzechy;
  • postanowić poprawę;
  • szczerze wyznać swe grzechy;
  • być gotowy do pokuty i naprawienia wyrządzonych szkód.

Znakiem zewnętrznym tego sakramentu jest wyznanie skruszonego grzesznika i rozgrzeszenie kapłańskie.

Słowa rozgrzeszenia kapłańskiego:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego.

W naszej parafii okazja do spowiedzi świętej codziennie, 15 minut przed każdą mszą świętą, a także od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-17:00 (poza okresem wakacyjnym).